مسوولان دستگاه‌ها وضعیت مشاور امور بانوانشان را مشخص کنند

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از برنامه‌های معاونت زنان چگونگی ارتقای ساختار حوزه زنان است، گفت: وقتی شکاف زیادی در برخی حوزه‌ها بین زنان و مردان وجود دارد، توجه به تجربه زنانه و وضعیت زنان حائز اهمیت است لذا برنامه‌ریزی و سیاستگذاری حتما باید با توجه به تجربه زنانه صورت گیرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، سوسن باستانی  افزود: اگر بتوانیم ضرورت توجه به تجربه‌های زنان را نهادینه کنیم، بسیاری از مسایل حل می‌شوند.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه اظهارکرد: علاوه بر جایگاه معاونت امور زنان، جایگاه مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها اهمیت زیادی دارد. این مشاوران در بسیاری از دستگاه‌ها ارتباط لازم را با سیاستگذاران و برنامه ریزان دستگاه خود ندارند بنابراین لازم است جایگاه مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها اصلاح شود.

وی با بیان اینکه از دو شیوه می‌توان برای ارتقای جایگاه مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها اقدام کرد، گفت: یا مسئولان در هر دستگاهی وضعیت مشاور امور بانوان را با توجه به ماموریت های دستگاه مشخص کنند یا دستور العملی کلی برای مجموعه دولت ارسال شود تا جایگاه این مشاوران در همه دستگاه‌ها یکسان شود.

باستانی افزود:‌ مشاوران امور بانوان افرادی تلقی می‌شوند که وظیفه دارند مسایل زنان داخل آن دستگاه را حل و فصل کنند در حالی که آنان در قبال جمعیت مخاطب دستگاه خود هم مسوولیت دارند. لازم است این مشاوران در جریان تصمیم گیریهای مهم دستگاه خود قرار گیرند و بتوانند حلقه اتصال معاونت امور زنان با دستگاهشان باشند. بر اساس نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها می توانند در پست‌های موجود چنین جایگاهی را ببیند یا این جایگاه را تعریف کنند و اکنون در حال رایزنی با سازمان مدیریت و دستگاه‌ها برای ارتقای جایگاه مشاوران امور بانوان و ساختار معاونت امور زنان هستیم.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده گفت: یکی از وظایف معاونت امور زنان رصد و پایش فعالیت‌های دستگاه‌ها در حوزه زنان است ولی چگونگی عملیاتی کردن این نظارت مشخص نیست. با توجه به اینکه این معاونت امکان ورود به حوزه اجرا و ملزم کردن دستگاه‌ها را ندارد، دستگاه‌ها بر اساس مقتضیات خود به برنامه‌ها عمل می کنند و در بسیاری از موارد موانعی مانند کمبود بودجه را برای عدم اجرای مصوبات مطرح می‌کنند، این در حالیست که معاونت امور زنان و خانواده وظیفه‌ای در جهت تخصیص بودجه برنامه‌های حوزه زنان و خانواده ندارد و لازم است دستگاه‌ها در برنامه‌هایشان بودجه لازم برای مصوبات حوزه زنان و خانواده را پیش بینی کنند.

باستانی در پایان اظهارکرد: کار معاونت امور زنان و خانواده، برنامه ریزی و سیاستگذاری است و این برنامه‌ها باید از طریق دستگاه‌ها اجرایی شود. انعقاد تفاهم نامه تنها وسیله‌ای است که از طریق آن می‌توانیم دستگاه‌ها را در جهت سیاستهای خود وارد عمل کنیم. در واقع ما همکار دستگاه‌ها هستیم و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کنیم.

/انتهای متن/

درج نظر