ساختار نامناسب شهرداری مانع تصویب لایحه توانمندسازی زنان پایتخت شد

این ستاد به‌درستی کارش را انجام می‌دهد، اما به لحاظ قانونی باید ساختارش در چارت شهرداری به درستی تعریف و جانمایی شود تا از موازی‌کاری جلوگیری گردد. در حال حاضر باید ساختار مشخص شود و شهرداری اصلاحاتی انجام دهد تا بتوانیم این لایحه را به نتیجه برسانیم.

0

رییس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: وجود دو متولی و نبود ساختار مناسب در شهرداری، علت رد شدن لایحه توانمندسازی زنان پایتخت از سوی شورای شهر بود.

فاطمه دانشور

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، فاطمه دانشور  در مورد علت رد لایحه توانمندسازی زنان پایتخت اظهار کرد: در شهرداری 2 بخش متولی این موضوع هستند؛ اداره امور بانوان و ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که این ستاد، بسیاری از اوقات فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که مسیر قانونی‌ خود را طی نمی‌کند. به همین دلیل نمی‌توان گزارش درستی تهیه کرد. از طرفی متولی‌بودن دو بخش برای یک موضوع غلط است؛ پس تلاش می‌کنیم از مدیریت دوگانه خارج شود و یک متولی داشته باشد.

او با اشاره به برنامه‌های این لایحه تصریح کرد: در سه حوزه آموزش زنان، توانمندسازی آن‌ها و مشارکت اجتماعی‌شان در سراهای محلات برنامه‌ریزی می‌شود که مصوبه شورای شهر بود. موضوعاتی مانند مشارکت زنان در حل مسایل زیست‌محیطی، حل مسایل و چالش‌های اجتماعی مطرح شده بود که زنان در این سه حوزه فعالیت کنند.

دانشور در خصوص فعالیت‌های ستاد زنان سرپرست خانوار گفت: این ستاد به‌درستی کارش را انجام می‌دهد، اما به لحاظ قانونی باید ساختارش در چارت شهرداری به درستی تعریف و جانمایی شود تا از موازی‌کاری جلوگیری گردد. در حال حاضر باید ساختار مشخص شود و شهرداری اصلاحاتی انجام دهد تا بتوانیم این لایحه را به نتیجه برسانیم.

رییس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بیان کرد: یکی از مشکلاتی که عدم رعایت مصوبه شورای شهر برای برنامه‌های شهرداری ایجاد می‌کند، این است که به طور مثال ستاد ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد، خانه‌های کوثر را راه‌اندازی کرد، اما ازآن‌جایی‌که مصوبه شورای شهر ندارد، معلوم نیست که با رفتن شهردار این خانه‌ها فارغ از خوب یا بدبودن باقی بماند یا خیر؛ چراکه در این بخش، به دنبال مصوبه شورای شهر نرفته‌اند؛ درصورتی‌که هیچ‌کس دیگری در شهرداری نمی‌تواند کاری جدا از مصوبه شورای شهر انجام دهد.

/انتهای متن/

درج نظر