چند توصيه به زنان شاغل

خودتان را بگذاريد جاي کارفرما. او چرا بايد شما را استخدام کند؟ براي اضافه کاري ممکن است همسرتان اجازه ندهد، گاهي ممکن است باردار باشيد و حال کار کردن نداشته باشد و گاهي ديگر در مرخصي بارداري به سر بريد.

0

گاهي به خاطر بيماري فرزندتان بايد کار را ترک کنيد و زماني خودتان در وضعيتي هستيد که نمي‌توانيد کار کنيد و بايد مرخصي بگيريد.شما حتي براي بيماري همسرتان نيز ناچاريد مرخصي بگيريد، کاري که يک مرد بندرت انجام مي‌دهد.

مي بينيد که شما موقعيت خطرناکي به عنوان يک زن شاغل داريد. پس يا بايد حقوق کمي بگيريد، يا کارفرما به طريقي براي استخدام شما تشويق شود يا بايد در محل کار مثل الماس بدرخشيد.
اگر گزينه سوم را انتخاب کرده‌ايد بياييد چند راهکار ساده را با هم مرور کنيم:
درست است که همکاران مردتان مشغول گپ و گفت دوستانه‌اند و واقعا مثل شما کار نمي‌کنند، اما فراموش نکنيد جامعه به کار آنها اولويت مي‌دهد پس کمي بيشتر از وظيفه استاندارد خود کار کنيد تا بيشتر به چشم بياييد.
اگر نمي‌توانيد زمان بيشتري در اداره يا کارگاه بمانيد، سعي کنيد راندمان کار خود را بالا ببريد و با کيفيت بيشتري کار کنيد. همه مديران زن اذعان مي‌دارند که گاه چند برابر همتايان مرد خود کار آمدي نشان داده‌اند.
دست‌کم دو ساعت در هفته را براي يادگيري چيزهاي جديد اختصاص دهيد. فراگرفتن چيزهاي جديد باعث مي‌شود در امور دست بالا را داشته باشيد.
سعي کنيد تاثيرگذار و داراي ارتباطات موثر باشيد. طوري که ارباب رجوع شما را در ذهن خود حک کند و هر کس به شما مراجعه مي‌کند نامتان را فراموش نکند.
ظاهر مرتب را فراموش نکنيد. مرتب بودن و آراسته بودن، الزاما آرايش داشتن نيست. منظور رعايت نظم، فرم شکيل اداري، مزين بودن به اخلاق حسنه و خلق نيکو و يک کلام ارائه يک خانم تمام‌‌عيار شاغل است که با ظاهري مرتب و متشخص ظاهر مي‌شود. قبل از اين‌که مدير شويد، ظاهر خود را مديريت کنيد.
و نکته آخر اين‌که محيط کار جاي امني نيست. چندان به ديگران اعتماد نکنيد، يک همکار زن موفق همواره زير ذره‌بين است و گاه خانم‌هاي همکار هم مديران مرد را به مدير زن ترجيح مي‌دهند. پس اسرار و رموز کار خود را در هر نشست و برخاست و نزد هر کسي نگوييد. از کسي بدگويي نکنيد و محل کار را با دوره‌هاي دوستانه اشتباه نگيريد و بهانه دست رقباي خود ندهيد.

منبع:جام جم/انتهای متن/

درج نظر