نامه به دانش آموزم که پدرش از مکه بر نگشت

این روزها خیلی از خانواده ها هستند که به جای استقبال از حاجی خود باید به استقبال جنازه او بروند یا حتی …

0

منصوره دانشیار/

براین نازنین دختر غمگین کلاس نهم
برای تو می نویسم که امسال در اولین روز بازگشایی مدرسه ، غمگین ترین دخترمدرسه ما بودی و غم تو آنقدر بزرگ بود که قلب همه انسان های با وجدان دنیا را به درد آورد. می دانی دختر خوب کلاس نهمی ! برای تو و همسن و سالهایت حرف زدن کار آسانی ست چرا که ارشد مدرسه بودن را پنج سال متوالی از پایه پنجم تا نهم تجربه کرده اید، و بنا بر شرایطتان بزرگتر از سن تان می فهمید و همه چیز را درک می کنید . شماها خیلی زود بزرگ شدید و تو نازنین ، امسال بزرگ تر از بقیه خواهی شد . نهمی ها بهتر می فهمند که گاهی شرایط آدمها را مجبور می کند که خط شکن باشند ، که زودتر درک کنند که زودتر تجربه کنند و راه را برای کسانی که از پشت سر می آیند هموار کنند .
امسال در اولین روزهای مدرسه ، تو منتظر بازگشت پدراز سفرحج بودی ولی خبری تلخ تمام زندگی ات را به یکباره تغییر داد و عید تو و عید همه ما را دشمنان دین خدا ، عزا کردند و تحمل این درد برای هر قلبی بسیار سنگین و ناگوار است ، گاهی زندگی شرایطی را به ما تحمیل می کند که ما ناخوش و سخت می پنداریم اما رشد و بالندگی زیادی در آن نهفته است . زندگی برای هرکدام از ما در سنین مختلف حوادث پیش بینی ناشده ای قرار داده که بتوانیم با استفاده از سختی های پیش رو ، قدرتهای درونی مان را پیدا کنیم و با روحی قوی تر به جدال سرنوشت برویم .همه ما روزی عزیزترین هایمان را از دست خواهیم داد بی آنکه بدانیم آیا آنان در سرای آخرت ، جایگاه خوبی خواهند داشت یا نه و خوشا به سعادت هرکسی که به قصد مهاجرت به سوی خدا و با شهادت از دنیا می رود، زیرا که خاطر بازماندگانش از شادی روح و جایگاه رفیع اخروی او ، جمع خواهد بود .و این آرامش ، هدیه ای است که به خانواده شهدا هدیه می شود. وهرگز کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نپندارید آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می گیرند .
تو امسال می آموزی که باید قوی تر از بقیه باشی . که باید شرایطی را که تحملش برای هرکسی بسیار دشوار است را در سن نوجوانی تجربه کنی و شانه هایت را برای تحمل این بار، قوی نگه داری.و در این روزها، خدا را از همیشه نزدیک تر خواهی یافت دختر غمگین و قدرتمند مدرسه ما .نازنین دختر کلاس نهمی!

/انتهای متن/

درج نظر