راه‌اندازي انجمن “خانواده‌هاي داغ ديده منا”

0

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا، پاسخگوي خانواده‌هاي دغدار چه کسي بايد باشد و بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود انجمن‌ خانواده‌هاي داغ ديده حادثه منا تشکيل شود که بتوانيم با حمايت آنها موضوع شکايت از آل سعود را در محافل بين المللي پيش ببريم.
رئيس کميته آسيب‌هاي اجتماعي شوراي شهر تهران پيشنهاد داد که انجمن خانواده‌هاي داغ ديده حادثه منا تشکيل شود.

فاطمه دانشور صبح امروز در تذکر پيش از دستور خود در جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينکه حادثه منا فراتر از سوء مديريت بوده است، گفت: هر آدمي که کمترين بهره هوشي داشته باشد متوجه مي‌شود که حاجياني که ساعت‌ها روي هم مانده‌اند قطعا از روي عمد اين اتفاق افتاده است.

وي با بيان اينکه حکومت آل سعود ملت‌هاي اسلامي را تحقير کرده است، گفت: پاسخگوي خانواده‌هاي دغدار چه کسي بايد باشد و بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود انجمن‌ خانواده‌هاي داغ ديده حادثه منا تشکيل شود که بتوانيم با حمايت آنها موضوع شکايت از آل سعود را در محافل بين المللي پيش ببريم.

رئيس کميته آسيب‌هاي اجتماعي شوراي شهر با بيان اينکه خانواده‌هاي داغدار درد بي پدري و مادري را فراموش نمي‌کنند، گفت: من مطمئن هستم آل سعود سعي در رشوه دادن شبکه‌هاي ارتباطي است تا مستندات اين فاجعه را پاک کند.

دانشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت کودکان کار و خيابان تصريح کرد: پيشنهاد مي‌شود رئيس کميته امداد امام خميني (ره) به صحن شورا دعوت شده و بازنگري در ماموريت آنها صورت گيرد چرا که در چارت کاري کميته امداد حمايت از محرومان و خانواده‌هاي بي سرپرست عنوان شده است اما ساماندهي خانواده‌هاي آسيب ديده در حوزه ماموريت کميته امدد نيست و اين موضوع بايد بازنگري شود.

/انتهای متن/

درج نظر