از روی عادت تلویزیون تماشا نکن

راستی الآن که در ابتدای قدم چهارم آرامشی، چه احساسی داری؟آیا قدم‌های گذشته، آرام‌ترت ساخته است؟ این بار می‌خواهیم باهم چهارمین قدم را بداریم. این یکی مربوط به حذف تلویزیون است از برنامه هایت.

0

نسیم شهسواری/

 

آرامش واژه پرکاربردی است، اگر ذهن بشر را در تمامی تاریخ یک موتور جستجوی قوی فرض کنیم آرامش پرکاربرترین کلیدواژه‌ای بوده است که بشر به دنبال آن گشته است.

آرامش برای خودش حال هوایی دارد.

وقتی آرامی دوست داری دستان خداوند را بابت آفرینشت ببوسی.

آرامش پر است از لحظه‌های آبی رنگ نوازشگری که میهمان روحت شده است.

راستی الآن که در ابتدای قدم چهارم آرامشی، چه احساسی داری؟

آیا قدم‌های گذشته، آرام‌ترت ساخته است؟

این بار می‌خواهیم باهم چهارمین قدم را بداریم.

این قدم حذف، جعبه پر و سروصدای زندگی این روزهای بشری است.

شاید ندانید که بودن همین جعبه جادو، دشمنی برای آرامش لحظه‌های شما می‌تواند باشد.

دشمنی که لحظات ناب خلوتت و لحظه شاد باهم بودنت ان را می‌گیرد.

از روی عادت تلویزیون تماشا نکن و نگذار که تلویزیون، عضو ثابت خانواده‌ات شود.

برنامه‌ریزی و اختصاص هرلحظه زندگی به کاری هدف‌دار و پویا قدمی روبه‌جلو برای آرامش گمشده زندگی این روزها است.

قسمت چهارم

گام سوم خلوت سازی ذهن است

/انتهای متن/

درج نظر