بيشتر شدن تعداد موارد تحويل زنان سالمند به آسايشگاه ها در کشور

0

به گزارش به دخت به نقل از ايرنا، رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان بهزيستي کشور از زنانه شدن جمعيت سالمندي کشور خبر داد و اينکه متاسفانه روند تحويل زنان سالمند به موسسات و مراکز نگهداري سالمندان در سال هاي اخير رشد يافته است.

فريد براتي سده، اين موضوع را مساله اي نگران کننده عنوان کرد و يکي از دلايل اين امر را زياد شدن جمعيت زنان سالمند دانست.
براتي هر چند جمعيت زنان سالمند را بيشتر از مردان دانست در عين حال آماري در خصوص شمار زنان و مردان سالمند در آسايشگاه ها ذکر نکرد.
وي، علت افزايش جمعيت زنان سالمند را بالا بودن سن اميد به زندگي در زنان عنوان کرد و اظهارداشت: زنان، بعد از مرگ همسر قادر به ادامه زندگي هستند؛ضمن اينکه در گذشته به ازاي هر 100 زن سالمند، 109 مرد سالمند وجود داشت؛ اين در حالي است که اين آمار اکنون برعکس شده است و به ازاي هر يکصد زن سالمند ، 98 مرد سالمند وجود دارد.
رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان بهزيستي کشور خاطرنشان کرد: طبق آخرين آمار، 8.2 درصد جمعيت کشور را سالمندان تشکيل مي دهند که اين جمعيت به سرعت در حال افزايش است و پيش بيني مي شود تا سال 1415 به بيش از 12 درصد و حتي بيشتر برسد.
براتي سده افزود: به دليل زنانه شدن جمعيت سالمندي کشور ، نشستي با هماهنگي معاونت امور زنان رياست جمهوري و همچنين امور بانوان بهزيستي و با حضور مشاوران زن دستگاه هاي اجرايي کشور به زودي تشکيل مي شود تا مساله سالمندي زنان را بررسي کند.
کارشناسان معتقدند: بر اساس تقويم، سن 60 سالگي تحت عنوان سن ورود به سالمندي به شمار مي آيد. اين موضوع در کشورهاي مختلف، متفاوت است ممکن است در کشور آمريکا سن ورود به سالمندي 65 سال باشد اما در کشور ما 60 سال سن ورود به سالمندي به شمار مي آيد.
در سرشماري سال 85 کشور 3 / 7 درصد جمعيت ما يعني پنج ميليون و يکصد هزار سالمند بودند.
بر اساس سرشماري 90 – 85 آمار سالمندان به 2 / 8 درصد يا بيش از 6 ميليون سالمند رسيد بنابراين در کشور براساس اين داده ها ، حدود 6 ميليون جمعيت سالمند داريم.

کارشناسان معتقدند؛ هر چند درصد سالمندي ما از کشورهاي منطقه مثل ترکيه کمتر است اما شيب صعود آنقدر زياد است که در سال 1430 به ازاي هر چهار ايراني يک سالمند خواهيم داشت.

/انتهای متن/

درج نظر