زنـان شالیکـار لنگـرود

فصل بهار با همه زیبایی هایش قصه درد و رنج شیر زنانی است که پا به پای مردان، با رنج فراوان و به امید ذخیره آینده خود و فرزندان، نشاء برنج را بر پهنه گلی شالیزارهای گیلان می کارند.

10

سرویس خبر به دخت/

زنانی که به خاطر شغل سخت شان دچار پیری و فرسودگی زودرس می شوند و اکثر آنها از بیماریهای مزمن مفصلی رنج می برند.

 

خبرگزاری مهر/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)