پنج بانوي برتر حوزه فرش در دومين نمايشگاه کارآفريني بانوان

0

به گزارش به دخت به نقل از همشهري آنلاين، دومين نمايشگاه نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار با رويکرد زنان اشتغال‌زا با انتخاب شدن پنج بانوي کارآفرين حوزه فرش به کار خود پايان داد.

 در آيين پاياني اين نمايشگاه، پنج بانوي کارآفرين در حوزه فرش دستباف با نام‌هاي زليخا عادلي از گلستان، فاطمه اژدري از تهران، سميه نوزعيم از البرز، فخري توکلي از کرمان و بنفشه افشان از اروميه برگزيده شدند.

به گفته مدير گروه فرش همايش و نمايشگاه نقش زنان در توسعه پايدار، از اين پنج نفر خانم ها فاطمه اژدري صادرکننده از استان تهران و زليخا عادلي به مرحله نهايي 30 نفر راه پيدا کردند.

فروغ اسماعيلي افزود: در مرحله بعدي که 10 بانوي کارآفرين انتخاب شدند زليخا عادلي جزو 10 کارآفرين برتر کشوري انتخاب شد. وي عامل توسعه خوشه‌هاي فرش در استان گلستان بوده و تعاوني فرش گرگان را اداره مي کنند.

زليخا عادلي از معاون رييس جمهور نشان و لوح افتخار خود را دريافت کرد.

سه نفر ديگر نيز يعني سميه نوزعيم از البرز، فخري توکلي از کرمان و بنفشه افشان از اروميه جزو 100 بانوي کارافرين برتر ديگر قرار گرفتند.

بر پايه اين گزارش؛ در مرحله کارگاهي؛ سه کارگاه از استان تهران جزء برترين غرفه داران تهران شدند که عبارتند از تعاوني فرش بنفشه باف شهريار (کبري سبک رو)، شرکت گلستان گره دماوند (پروانه کفايتي)، تعاوني در حوزه شميران(مه رويه پازاني) که از معاون رييس جمهور لوح افتخاردريافت کردند.

ملاوردي معاون رييس جمهور، نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، يزداني معاون وزير، جلودارزاده مشاور معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت صمت به صورت اختصاصي از غرفه هاي فرش بازديد کردند.

شايان ذکر است؛ زنان فعال در حوزه فرش از استان هاي تهران، گلستان، مرکزي، اردبيل، تبريز، مازندران، کردستان، همدان، هرمزگان، سيستان وبلوچستان و لرستان در دو بخش تعاوني و خصوصي در اين نمايشگاه شرکت کرده بودند.

مرکز ملي فرش ايران نيز غرفه اي با هدف معرفي خدمات اين مرکز برپا کرده بود. از جمله آثار ارايه شده در اين غرفه، پژوهش هايي است که توسط بانوان به انجام رسيده است.

شايان ذکر است؛ فعاليت ها و رزومه و داستان کارآفريني تمام اين افراد در کتابي منتشر شد.

در آيين اختتاميه دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار از کتاب قوانين و مقررات کارآفريني نيز رونمايي شد. بخشي از اين کتاب حاوي اطلاعاتي در حوزه فرش دستباف است.

گفتني است، دومين نمايشگاه و همايش بين‌المللي نقش آفريني زنان در توسعه پايدار ‘کارآفريني با انتخاب پنج نفر در حوزه فرش به کار خود پايان داد.

/انتهای متن/

درج نظر