اوتيسم هديه شوم مادران مضطرب به فرزندان است

0

به گزارش به دخت به نقل از جام جم، امروزه در هزاره سوم که شاهد گسترش استرس ها و اضطراب ها به خصوص در کلانشهرها هستيم مادران با استرس و اضطراب خود مي توانند زمينه را براي اوتيسم هموارتر کنند.

اوتيسم يک اختلال رشدي دوره کودکي است. کودکان مبتلا به اوتيسم در تعاملات اجتماعي و برقراري ارتباط احساسي با ديگران مشکل دارند، و اغلب به رفتارهاي تکراري علاقه نشان مي دهند.
سن شروع اين اختلال قبل از سه سالگي است و کودکان داراي اين اختلال رفتارهاي همچون عدم برقراري تماس چشمي، عدم اشاره مستقيم به اشيا، مشکل در درک احساسات ديگران يا بيان احساسات خود، فرار از بغل شدن يا تماس فيزيکي با ديگران، عدم تمايل به صحبت کردن، مشکل در بيان نيازهاي خود از خود بروز مي دهند.
به گزارش مهر، تشخيص اوتيسم بسيار مشکل است، زيرا هيچ تست پزشکي براي تشخيص آن وجود ندارد (مانند آزمايش خون و…)، تنها راه تشخيص مشاهده رفتار کودک است. همچنين درمان قطعي براي آن وجود ندارد.
امروزه عامل ژنتيک مهمترين عامل اين اختلال شناخته مي شود اما اضطراب و استرس مادر در دوران بارداري يکي از عوامل فعال کننده اين ژن قلمداد مي شوند البته مواد موجود در آفت کش ها و… نيز تاثير خود را در فعال شدن اين ژن دارند. اما نکته مهمي که بايد مد نظر قرار داد محيط مادر در دوران بارداري است.
امروزه در هزاره سوم که شاهد گسترش استرس ها و اضطراب​ها به خصوص در کلانشهرها هستيم مادران با استرس و اضطراب خود مي توانند زمينه را براي اوتيسم هموارتر کنند. اين احتياط نيست بلکه وظيفه مادران است.
اوتيسم در بسياري از کلانشهرها يک نگراني مهم براي بهداشت عمومي قلمداد مي شود بطوريکه در يکي از بزرگترين پروژه هاي مطالعاتي آمريکا تا امروز، به نام سيد(SEED) با صرف بودجه اي عظيم به دنبال کشف علل اين اختلال هستند.
در همين راستا انجمن علمي کودکان استثنايي ايران در فعاليتي موثر اقدام به برگزاري همايش اوتيسم با هدف معرفي روش هاي درماني مفيد و توجه ويژه به نيازهاي والدين با حضور متخصصين مجرب اين حوزه در تاريخ ۹ مهر ماه ۹۴ در محل دانشکده روانشناسي دانشگاه تهران نموده است.
سازمان ها و نهاد هاي مرتبط چون بهزيستي، آموزش و پرورش کودکان استثنايي و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اين همايش حضور خواهند داشت.

/انتهای متن/

درج نظر