30درصد زنان تحصیلرده بیکارند

0

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : آمار بیکاری زنان دو برابر متوسط نرخ بیکاری کشور است و باید در سال های پیش رو ، اقدامی جهشی در این زمینه انجام دهیم.

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا ، نعمت زاده روز سه شنبه در دومین نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار افزود: فقط 12 درصد رقم 23 میلیونی جمعیت فعال کشور را زنان تشکیل می دهند؛ 30 درصد زنان تحصیل کرده بیکاراند که این رقم سه برابر نرخ بیکاری کشور است.

وی ادامه داد: زنان در تاریخ کشور جایگاه والایی داشته اند که به تدریج این جایگاه بر خلاف روند کشورهای پیشرفته کاهش اما در دوران انقلاب رشد یافت.

وزیر صنعت گفت: ورود زنان به دانشگاه ها از کمتر از30 درصد به بالای 60 درصد در سال های پس انقلاب رسیده است که این امر نشان دهنده توجه ویژه به ارتقای علمی زنان دارد؛ به طور قطع تجهیز افراد به دانش روز و علوم و فنون می تواند نقش آفرینی آنان را بیشتر کند.

وی تصریح کرد: خروجی زنان از دانشگاه ها و دبیرستان ها نسبت به گذشته بیشتر شده اما زمینه های جذب آنان برای ابراز خلاقیت به مقدار کافی رشد نیافته است زیرا این کار مشکل تر و پر هزینه تر از ارایه آموزش است.
نعمت زاده، اضافه کرد: مردان باید کمک کنند تا زمینه ایجاد اشتغال زنان افزایش یابد و راه های آن متعدد است به طور مثال برخی مشاغل را می توانیم به زنان اختصاص دهیم؛ مثلا فرصت های اشتغال در آزمایشگاه ها ، تحقیقات، امور مالی ، امور حقوقی ، امور اداری و مطالعات فنی را می توانیم از مردان تخلیه کنیم تا زنان جایگاه بیشتری پیدا کنند و در بقیه مناصب هر دو در کنارهم فعالیت کنند.

نعمت زاده تاکید کرد: مردان باید اجازه دهند، زنان، بیشتر در عرصه اشتغال حضور یابند البته در بخش دولتی باید به حداقل برسد و زمینه در بخش خصوصی فراهم شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اضافه کرد:زنان می توانند نقش خود را در رشته هایی مانند هنر ، معماری و طراحی تقویت کنند.

/انتهای متن/

درج نظر