ضرورت گروه‌بندی زنان سرپرست خانوار برای سوادآموزی

0

بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بیش از 70 درصد از زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هستند. به عقیده مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران برای سوادآموزی این دسته از زنان ابتدا باید آنان را از نظر سنی گروه بندی کرد سپس آنان را بر اساس این گروه‌ها تحت مشاوره قرار داد.

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، فهیمه فیروزفر افزود: انجام مشاوره مشخص می‌کند که سواد آموزی چه تاثیری بر آموختن مهارتها دارد. گاهی اوقات ممکن است برخورداری از سواد بر آموختن مهارتی که قرار است به زنان سرپرست خانوار آموزش داده شود، اثر بیشتری داشته باشد اما بعضی مواقع با همان مقدار سواد می‌توان مهارت را آموخت.

وی با بیان اینکه در زمینه زنان سرپرست خانوار نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد، گفت: گروه‌های مجزا نباید به سوادآموزی،‌ ارایه مشاوره و ایجاد اشتغال بپردازند و همه این کارها باید با هم پیوسته باشد.

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت برخورداری از آمار دقیق میزان سواد زنان سرپرست خانوار، اظهارکرد: اگر سیستم داشته باشیم، گروه‌های سنی زنان سرپرست خانوار بی سواد مشخص می‌شوند و پس از دستیابی به آمار آنان می‌توان ابتدا برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار جوان بی سواد برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره به تجربه ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار افزود:‌ در این ستاد، زنان سرپرست خانوار بی سواد را در مناطق تقسیم کردیم و با نهضت سواد آموزی تماس گرفتیم؛ چراکه به کتاب‌های نهضت سواد آموزی به راحتی دسترسی نداشتیم و پس از مذاکره با آموزش و پرورش اقداماتی را برای سوادآموزی این دسته از زنان انجام داده‌ایم و حتی جایزه برای سوادآموزی تعیین کرده‌ایم.

فیروزفردر پایان تاکید کرد: مددکاری زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هم مهم است و باید به این نکته توجه کرد که آیا او موقعیت سوادآموزی را دارد یا خیر؟

/انتهای متن/

درج نظر