چرا ورزش بانوان مهم است؟

ورزش در بسیاری از جوامع همانند غذا خوردن، استراحت، بهداشت و… یکی از الزامات زندگی محسوب می شود. در جامعه ما شاید هنوز به این مرحله نرسیده باشیم، مخصوصا در مورد ورزش بانوان. با اینکه ورزش بانوان از ورزش سایر اقشار اهمیت بیشتری نداشته باشد، کم اهمیت تر نیست.

1

سرویس اجتماعی به دخت/

 ترویج ورزش بین بانوان خصوصاً مادران تأتیر بسیار زیادی در ایجاد علاقه و محبت بیشتر درمیان اعضای خانواده دارد .ار آنجا که مادران نقش مهمی در خانواده دارند، در صورتی که مادران ورزشکار داشته باشیم، خانواده ای سالم و شاداب و تندرست خواهیم داشت و با توجه به بروز بیماری هایی مانند دیابت، چاقی مفرط و … که در خانواده ها رشد صعودی پیدا کرده است، ورزش روزانه، آن هم حداقل روزی 20 دقیقه، یکی از واجبات زندگی ماشینی و ارتباطات الکترونیکی برای همه مخصوصا خانم هاست.

اما توسعه ورزش همگانی در بانوان نیازمند تقویت اماکن ورزشی بانوان است. توسعه ورزش همگانی بین بانوان زمینه رشد ورزش قهرمانی هم در کشور می شود. با شروع به کار وزارت ورزش و جوانان در نمودار جدید وزارت ورزش و جوانان ، ورزش همگانی زیر مجموعه معاونت ورزش بانوان قرار گرفته است که این اهمیت ورزش را برای همه اعضای خانواده  نشان می دهد. در واقع  توسعه ورزش بانوان  از اصلی ترین راه های توسعه ورزش در میان کل جامعه است. /انتهای متن/

نمایش نظرات (1)