قلب زنان از فشار روانی بیشتر رنج می برد

تحقیقات در آمریکا نشان می دهد که قلب زنان از استرس و فشارهای روانی بیشتر از مردان رنج می برد.

6

سرویس خبر به دخت/

تحقیقات پزشکان قلب آمریکایی حاکی است میانگین پمپاژ خون در قلب زنان و مردان به یک اندازه است، اما درصورت قرار گرفتن زنان و مردان در معرض فشارهای روانی و عصبی ، جریان خون در قلب مردان بهتر از زنان است.

این تحقیقات نشان می دهد زنان در معرض خطر علائم حملات قلبی و اختلالات چرخه خون در قلب، بر اثر عواطف شدید یا استرس روحی و روانی هستند.

رابطه بین استرس و بیماری های قلبی از مدت ها قبل شناخته شده است. همه اتفاق نظر دارند که استرس یک ریسک برای بیماری های عروق کرونر و در نتیجه انفارکتوس حاد میوکارد است.

منبع : فارس/انتهای متن/

نمایش نظرات (6)