دانستنی هایی در مورد زناشویی

تا چند دهه قبل، مردم در مورد آگاهی یافتن از رابطه جنسی و شناخت بیشتر داشتن، حساسیتی نشان نمی دادند و حتی بسیاری از خانم ها فکر می کردند که نه تنها لازم نیست این رابطه برای زن مطبوع و همراه با لذت و رضایت باشد؛ بلکه حتی اگر همراه با آسیب و ناراحتی بود، آن را طبیعی فرض می کردند. اما چند سالی است که زنان و مردان جوان به این مسأله اهمیت می دهند و مایلند با افزایش آگاهی خود و همسرشان، لحظات و روابط مفید و دوست داشتنی برای خود و زوج شان فراهم نمایند. پس لازم دیدیم دانستنی هایی در این مورد مطرح کنیم.

5

سرویس سلامت به دخت/

بدن زن و مرد متفاوت خلق شده اند. درست است که هر دو دارای دستگاه های قلب، ریه، مغز واعصاب و . . . هستند، یعنی  ساختمان بدن آنها بر اصول واحد بنا شده و طبق اصول واحدی هم فعالیت می کند،  اما تفاوت هایی هم دارد. شاید بتوان گفت بیشترین تفاوت در ساختمان و عملکرد دستگاه تناسلی و غدد زن و مرد مشاهده می شود.

محرک های جنسی و پاسخ گویی بدن، در این دو متفاوت است. به عنوان مثال، غالب مردان هنگام هم بستر شدن با همسرشان به سرعت آمادگی پیدا می کنند. اما برای این که زن به این درجه از آمادگی برسد، به زمان و محرک های خاص و تا حدی متفاوت از مرد نیاز دارد.

برای مرحله آغازین، محرک های عاطفی، شنیداری و لمسی لازمند. آن چه که به عنوان ملاعبه (مرحله قبل از نزدیکی) توصیه می شود، نیز شامل همین اصول است. تحریک عاطفی به معنای ایجاد احساس محبت و اعتماد در زن است که زمینه های آن با رفتار مناسب همسر به وجود می آید. با رفتار محبت آمیز و ملاحظه روحیات زن، احساسات و عواطف وی تحریک و بیدار می شود. محرک شنیداری هم با بیان کلمات محبت آمیز توام با صداقت و به دور از تظاهر، از سوی مرد پیدا می شود و همین طور لمس محبت آمیز می تواند در زن آمادگی به وجود بیاید. ضمن این که حساسیت افراد به هر کدام از این محرک ها ، در افراد متفاوت است.

اظهار دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها از سوی زن و مرد به یکدیگر و افزایش آگاهی یکدیگر نسبت به علائق هم، در موفقیت آمیز بودن این رابطه نقش مهمی دارد.  

در صورتی که ملاعبه موفقیت آمیز باشد، غدد  دهانه خارجی واژن ترشحاتی را به وجود می آورند که موجب آمادگی دستگاه تناسلی برای  زناشویی می شود.

بسیاری از خانم ها، در سنین مختلف، از این که همسرشان به این موضوع بی اعتناهستند، شاکیند. توجه به این نکته مهم و به ظاهر ساده، می تواند نه تنها رضایت جسمی بلکه رضایت عاطفی و احساس امنیت بیشتری را در زن برانگیخته و اعتماد او را نسبت به همسرش افزایش دهد.

دکتر شریفه جعفری/انتهای متن/

نمایش نظرات (5)