اولین حق کودک، والدین خوب است

به اعتقاد روانشناسان، تربیت کودک باید از آغاز تولد کودک آغاز شود . اسلام در این رابطه پا را فراتر نهاده و معتقد است که پدر و مادر قبل ازازدواج و انتخاب همسر ، باید به فکر تربیت فرزندان خود باشند. یعنی اولین حق کودک داشتن پدر و مادر خوب است.

5

سرویس اجتماعی به دخت/

از نظر اسلام کودک حقوقی دارد که برای تربیت  شایسته او باید این حقوق تأمین شود. اولین و مهم ترین حق کودک این است که  باید فضای خانواده برای پرورش فرزندان  طوری آماده باشد که بچه ها از کمال سلامتی جسم و روان بر خوردار باشند. بخصوص شخصیت کودک و طرز افکار او ، همچنین عواطف و حالات روانی او ، بستگی تام به وضعیت مادر دارد. به همین جهت بوده که اسلام درباره انتخاب همسر، به مرد دستوراتی داده است و همچنین از زن خواسته در انتخاب همسر رعایت کند. یعنیقدم اول رعایت حقوق کودک باید موقع انتخاب همسر از طرف زن و مرد برداشته شود.
وجود مادر همانند ظرفی است که هرچه پاکیزه تر باشد ، مظروف یعنی فرزندی که در بطن او پرورش می یابد و بعدا هم از شیراو می نوشد و از توجه و مراقبت او برخوردار می شود، پاک تر و صالح تر خواهد شد. یعنی مادر شایسته تر از نظر کمالات اخلاقی ، معنوی و خانوادگی، فرزند شایسته تر خواهد داشت.
بنابراین در اسلام توصیه شده است که مردان در انتخاب همسر نباید تنها به دنبال زیبایی صورت و اندام زن باشند و زنی را انتخاب نمایند که فاقد مزایای اخلاقی و خانوادگی باشد . یک همسر ایده آل علاوه بر زیبایی ، اخلاق ، ایمان ، نجابت ، حسن معاشرت و سازگار بودن  ، از صلاحیت فامیلی و مزایای معنوی نیز برخوردار است. به همین دلیل ازدواج با پاره ای از زنان در اسلام مکروه و ناپسند است .
در حدیث نبوی آمده است:
” از وصلت با دختر احمق خودداری کنید که همصحبتی اش موجب هدر رفتن عمر و فرزندانش همچون کفتارهایند.”
البته دلیل اینکه اسلام به مرد در مورد انتخاب همسر سفارشاتی کرده این است که در غالب موارد ابتدا مرد تقاضای ازدواج می کند و به دنبال یافتن همسری برای خود است . البته بعد از تقاضای ازدواج ، زن هم باید به درستی مرد را انتخاب نماید و با توجه به معیارهای مهم در مورد او تصمیم بگیرد. در این راستا ازدواج با پاره ای از مردان نیز ناپسند است. اسلام می گوید دختر به شرابخوار ندهید.   
 رسول خدا (ص)فرموده اند : “هرکس دختر خود را به همسری شراب خوار در آورد مانند آن است که وی را به راه زنا و بی عفتی سوق داده باشد” . 
 
و امام صادق ( عليه السلام ) فرموده اند “  :هرکس دخترش را به شرابخوار بدهد قطع رحم نموده است”. و قطع رحم يکی از گناهان کبيره است .”

بنابراین هریک از زن و مرد باید در انتخاب همسر خود دقت نمایند و شرایط مهم و اساسی را در نظر گیرند. زیرا هریک از مرد و زن می خواهند با همسر خود عمری را به سر برند و هر یک از آنان پدر یا مادر فرزندانشان خواهد بود.
بنابراین در انتخاب صحیح همسرکه همان والد برای طفل است، اولین حق اوست که از هر مرد و زنی انتظار می رود دررعایت این حق کودک خود که در آینده می آید، بکوشد.

الهام آخوندان/انتهای متن/

نمایش نظرات (5)