اردوگاه آواراگان در مالی

خبر ویژه “به دخت” از وضعیت آوارگان جنگ های داخلی آفریقا…

1

سرویس خبر به دخت/

چنگ های داخلی در آفریقا هر ساله بی خانمان های فراوانی را به جای می گذارد. اکنون بیش از یک سال است که اوارگان جنگ های داخلی موریتانی در شمال مالی در اردوگاهی بی آب و علف زندگی سختی را پشت سر می گذارند.
/انتهای متن/
نمایش نظرات (1)