جریمه 205 هزاردلاری برای تخلف ازقانون تک فرزندی

یک زوج درشرق چین به دلیل نقض قانون تک فرزندی دراین کشور 205 هزار دلار جریمه شدند.

0

سرویس خبر به دخت/

این بیشترین جریمه ای است که تاکنون برای والدین خاطی درنظرگرفته شده است.

این زوج دراستان جه جیانگ در شرق چین زندگی می کنند و ماه فوریه امسال صاحب یک فرزند دختر شدند، درحالی که ازسال1995 میلادی یک فرزند پسر نیز دارند.

بر اساس قانون تک فرزندی چین، درصورتی که والدین هر دو تک فرزند باشند و یا تحت شرایطی فرزند اول آنان دختر باشد و یا تک فرزند آن ها دارای بیماری خاصی باشد، می توانند برای بار دوم صاحب کودک شوند.

همچنین دربرخی از مناطق خاص در چین داشتن فرزند دوم امکان پذیر است. این درحالی است که خانواده یاد شده هیچیک ازشرایط مذکور را نداشته است.

سیاست تک فرزندی ازسال 1979 میلادی به اجرا گذاشته شد. دولت چین اعلام کرده است که با اجرای این قانون از افزایش حدود 400 میلیون نفر به جمعیت این کشورجلوگیری کرده است .

آمار رسمی نشان می دهد چین در زمان حاضر بیش ازیک میلیارد و 330 میلیون نفر جمعیت دارد.

.منبع : وفا/انتهای متن/

 

درج نظر