چند کرسی برای زنان؟

برای دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی 428 زن ثبت نام کرده اند در مقابل 4 هزار و 967 مرد.
دوره نهم در مقایسه با دوره هشتم، تقریبا 2 هزار نفر کمتر کاندیدای نمایندگی داشت، آن هم به دلیل محدودیت تحصیلی . از این تعداد کاهش، حدود 160 نفر مربوط به زنان بود. زنان کاندیدای نمایندگی دردوره هشتم مجلس585 نفربودند که از میان آنها 8 زن به مجلس راه یافتند، یعنی کمتر از 8/2 درصد نمایندگان مجلس، شامل 6 زن از تهران، یک زن ا ز مشهد و یک زن از اصفهان.
پرسش مهم این است : با وجود جمعیت نزدیک به 50 درصدی زنان، این تعداد زن نماینده در مجلس می¬توانند کل زنان ایرانی را، از ترک و فارس گرفته تا کرد و لر و بلوچ و … نمایندگی کنند؟

5

سرویس اجتماعی به دخت/ سعیده جلادتی*

 برای  دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی 428 زن ثبت نام کرده اند در مقابل 4 هزار و 967 مرد.

دوره نهم در مقایسه با دوره هشتم، تقریبا 2 هزار نفر کمتر کاندیدای نمایندگی داشت، آن هم به دلیل محدودیت تحصیلی . از این تعداد کاهش، حدود  160 نفر  مربوط به زنان بود. زنان کاندیدای نمایندگی دردوره هشتم مجلس585 نفربودند که از میان آنها 8  زن به مجلس راه یافتند، یعنی کمتر از 8/2 درصد نمایندگان مجلس، شامل 6 زن از تهران، یک زن ا ز مشهد و یک زن از اصفهان.

پرسش مهم این است : با وجود جمعیت نزدیک به 50 درصدی زنان، این تعداد زن نماینده در مجلس می­توانند کل زنان ایرانی را، از ترک و فارس گرفته تا کرد و لر  و بلوچ و … نمایندگی کنند؟

نظرچند نماینده زن فعلی  مجلس دراین مورد را بخوانیم:

 

زهره الهیان نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت: زنان در مجلس شورای اسلامی علاوه بر این­که نمایندگان تمام مردم هستند، باید به نیاز زنان جامعه هم توجه کنند. البته نمی توان جنسیت را در نمایندگی مجلس دخالت داد، اما ناخودآگاه به دلیل حجم بالای زنان در جامعه و تعداد اندک آنها در مجلس، در این مورد تعهداتی برای زنان مجلس ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: مشکلات زنان جامعه به ویژه زنان سرپرست خانوار، زمینه را برای حمایت نمایندگان و تصویب لوایحی به سود آنها، در مجلس ایجاد می کند.

نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان

این زن نماینده معتقد است: زنان نماینده در درجه اول نماینده مردم و در مراحل بعدی نماینده زنان در برخی مسائل هستند. ضمن این­که شرط حضور افراد تحصیلکرده و متخصص در مجلس، با توجه به حضور چشمگیر زنان و دختران در دانشگاه ها، می تواند موجب حضور زنان تحصیلکرده و مجربی در مجلس شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم اضافه کرد: زنان نماینده از طریق فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون زنان برای رفع مشکلات زنان جامعه راه حل های مؤثری پیش روی مجلس و سایر قوای کشور قرار می دهند.

فاطمه آلیا نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

نظراین عضو فراکسیون زنان مجلس این است که یک نماینده مجلس بر اساس اصل 185 قانون اساسی، بدون در نظر گرفتن جنسیت خود، توانایی دخالت در تصویب قوانین  را دارد. نمایندگان زن مانند نمایندگان مرد، موظف به رفع مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه هستند و در تمام مراحل برای رفاه مردم باید اقدام به قانونگذاری کنند که بارزترین نمونه آن، قانون هدفمندی یارانه ها بود.

وی تأکید کرد: اما در این بین طبیعی است زنان نماینده برای قشر زنان، نظرات جزئی تری داشته و  قوانینی را مصوب می­کنند که از آن­جمله می توان به قانون حمایت از خانواده و یا قانون سهم ارث برای زنان اشاره کرد. ضمن این­که قوانینی مثل قانون دورکاری که ، ممکن است قانونی عمومی بنظر آید، در اصل بر پایه مسائل زنان بنا شده و بیشتر برای آنها مفید خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: علت اصلی حضور کمرنگ زنان در امور سیاسی مثل مجلس محدودیت فضای کار سیاسی و همچنین برخی مشغولیت های داخلی، مانند امور خانه داری وتربیت فرزندان است. ضمنا رسانه ها که تأثیر زیادی  بر ذهن مخاطب دارند، بسیار محدود و کم به معرفی و اعلام حضور زنان می­پردازند. درحالی­که رسانه ها به عنوان چشم مردم  باید بیشتر به نقش زنان و عملکردشان در تمام زمینه ها توجه کنند.

 طرح افزایش تعداد زنان نماینده

در خبرها آمده بود که کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) با همکاری عده­ای از اصولگرایان مجلس، در اواخر دی ماه امسال طرحی را به دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که درآن پیشنهاد اضافه شدن یک ماده  به قانون انتخابات در مورد افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس مطرح شده است. متن ماده پیشنهادی این است:

«از شهرها و مراکز استانی با بیش از 2 نماینده در مجلس شورای اسلامی، یک زن، ازشهرهایی که تعداد نمایندگان­شان به 5 یا بیشتر می رسد، 2 نماینده زن و از شهر تهران 10 زن به مجلس شورای اسلامی راه یابند.»

باید دید که نمایندگان مجلس مخصوصا زنان نماینده برای تصویب این طرح درآخرین روزهای عمر مجلس هشتم چه قدمی برمی­دارند؟ و اصلا قدمی برمی­دارند؟

(*) گزارشگر به دخت / انتهای متن/

نمایش نظرات (5)