خطی از دوست به دوست

امام را بیشتر ما، چه در کتابها و چه در سخنرانی ها در جایگاه یک رهبر سیاسی، مرجع تقلید، عارف و شاعر، دانشمند و … می شناسیم. اما یک بعد شخصیت امام هم، جایگاه پدری اوست. پدری که سه دختر دارد و چند نوه دختر. دختران امام به ترتیب “صدیقه خانم”، همسر مرحوم آقای اشراقی، “فهیمه یا زهراخانم ” همسرمرحوم دکتر محمود بروجردی و “فریده خانم” همسر محمدحسن اعرابی بودند. این دختران در خاطرات شان در کتابهایی چون «پا به پای آفتاب» و «آن سوی آفتاب» ، خاطرات زیادی را از پدرشان تعریف کرده اند که نشان دهنده به احساس درونی امام نسبت به دختران شان و رابطه ایشان با آنهاست. امام در ایام تبعید در نجف اشرف هر از چند گاهی به اعضای خانواده نامه می نوشتند. نامه هایی که توسط استخبارات حزب بعث عراق و ساواک در ایران مورد بررسی و کنترل قرار می گرفت و اگر امام مطلب خاصی را در آنها می نوشت، حتما به مقصد نمی رسید.

2

سرویس فرهنگی به دخت/

 در زیربه سه نمونه آنها اشاره می کنیم که خطاب به دخترانش نوشته است:

بسمه تعالی

دختر عزیزم فریده

نامه های شما رسید. از سلامتی شماها مسرور شدم. امید است خداوند تعالی به همه شماها خوشی و خرمی و سلامت عنایت فرماید. پدرت گرفتاریهای زیاد و روزافزون دارد. محتاج به شما و دیگران است. خدمت جناب آقای اعرابی و خانم فرشته عزیزم سلام برسانید. از همه امید دعا دارم.

  والسلام علیک                                                                             آذر 1352 – ذی القعده 1393[1]

بسمه تعالی

دختر عزیزم فهیمه

مدتی است از وجود عزیزت اطلاعی ندارم. ان شاءاللّه‏ تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. ماها بحمداللّه‏ تعالی سلامت هستیم، امید است در این آخر عمر به دیدار عزیزانم نایل شوم. خدمت جناب آقای بروجردی سلام برسانید. از اینکه با خانم اینقدر محبت داشته‏اند و داشته‏اید خیلی متشکرم. نور چشمان را دعا می‏کنم. والسلام علیک.

                                                                                                                   پدرت

                                                                                                 در تاریخ فروردین 1354.ش [2]

بسمه تعالی

26 شهر صیام 94

دختر عزیزم، فرشتۀ محترمه(نوه امام)

از خبر خوش وصلت میمون و سعادتمند شما خوشوقت شدم. الحق ازدواج بسیار مناسب و خوبی بود. خداوند تعالی برای شماها سعادت و سلامت و نیکبختی مقدر فرماید و این امر خیر را مبارک قرار دهد. به شما و جناب آقای اعرابی و فریدۀ عزیزم تبریک می‏گویم، و سلامت همه را از خداوند تعالی خواستارم. ماها بحمداللّه‏ تعالی سلامت هستیم و از شماها امید دعای خیر داریم. والسلام علیکِ و رحمة‏اللّه‏.

                                                                                                                    پدرت

                                                                                                        در تاریخ 1353.ش [3]


[1]  صحیفه امام/3، 11

[2] صحیفه امام/3، 83

[3] صحیفه امام، جلد 3

/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)