زنان انگلیسی، ترک شغل و آزار جنسی

تحقیقات جدید در انگلیس نشان می دهد 33 درصد زنان شاغل در انگلیس به علت آزار و اذیت های جنسی روزانه در محل کار خود درصدد ترک شغل خود هستند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گفته روزنامه دیلی میرور انگلیس بر اساس  تحقیقات از 3434 کارمند زن انگلیسی،  33 درصد آنها به خاطر نوع رفتار و آزار و اذیت جنسی یا لحن کلام نامناسب همکاران مرد خود درصدد ترک مشاغل خود هستند.

این تحقیقات حاکی است 50 درصد زنان کارمند انگلیسی به طور روزانه در معرض برخی آزار و اذیت های جنسی یا تمسخر قرار دارند.

این تحقیقات همچنین نشان داد که 25 درصد زنان شاغل انگلیسی به خاطر آزار واذیت های جنسی از مشکلات عقلی و جسمی رنج می برند.در این تحقیقات آمده است: صدها هزار نفر از زنان شاغل از نوعی تبعیض جنسیتی در انگلیس رنج می برند اما اکثر آنها نمی دانند که برای درخواست کمک باید به کجا مراجعه کنند.

به نقل از فارس/انتهای متن/

درج نظر