پیرمرد ی در۸۳ سالگی پدر شد

یک پیرمرد ابرکوهی ۸۳ ساله به تازگی صاحب فرزند پسری شد.

7

سرویس خبر به دخت/

پیرمرد ابرکوهی امیر امیدوار پناه که به تازگی صاحب پسری شده و  نام او را محمد اسماعیل گذاشته است، اظهار داشت: در سن ۲۳ سالگی با همسر اولم ازدواج کردم وقریب به ۵۰ سال با هم زندگی کردیم ، اما صاحب فرزندی نشدیم.
امیر امیدوارپناه افزود: پس از فوت همسرم در سال ۱۳۸۰، به دلیل تنهایی با خانمی ۳۰ ساله که دارای معلولیت بود، ازدواج کردم. من به دلیل سن زیاد و همسرم بنا به دلایل دیگر، به هیچ وجه انتظار بچه دار شدن نداشتیم . اما اکنون ۱۵ روز است که خداوند پسری به ما عطا کرده است.

این پیرمرد ابرکوهی ضمن خوشحالی از تولد فرزندش، از تنگ دستی خود به دلیل از دست دادن شغل کشاورزی و خشک شدن چاه آب زمینش، اظهار نگرانی کرد.
وی افزود: تنها راه امرار معاش من همین زمین کشاورزی بود که کشاورزی ام کامل از دست رفته و با این سن نیز توان کار ندارم. زیر پوشش بیمه و هیچ نهاد دیگری هم نیستم و فرزندی هم ندارم که بتواند به من کمک کند.
وی از مسئولان خواست که  برای حل مشکلات وی حداقل ظرف دو سال آینده اقدامی انجام دهند.

 

 منبع: فارس/انتهای متن/

نمایش نظرات (7)