تجمع جامعه زنان و خانواده‌ شهدا در حمایت از مردم یمن در مقابل دفتر سازمان ملل

0

رئیس بسیج جامعه زنان گفت: جامعه زنان و خانواده شهدا امروز در حمایت از مردم مظلوم یمن و برای محکومیت جنایات عربستان سعودی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع می‌کنند.
به گزارش ب دخت به نقل از فارس، مینو اصلانی گفت: جامعه زنان فعال و خانواده شهدا امروز ساعت 10 صبح در حمایت از مردم مظلوم یمن و محکومیت جنایات عربستان سعودی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع اعتراض آمیزی خواهند داشت.

وی ادامه داد: این تجمع در حمایت از زنان و کودکان مظلوم یمنی و محکومیت حمله وحشیانه رژیم سعودی به مردم یمن و سکوت مجمع بین المللی و حمایت آنها از این وحشیگری متجاوزان است.

اصلانی اظهار داشت: این تجمع اعتراضی به سازمان ملل است که به دروغ حرف از حمایت از حقوق بشر می‌زند و امروز حقوق بشر را در یمن زیر پا گذاشته است و در برابر این هجوم سنگین به زنان و کودکان واکنشی نشان نمی‌دهد.

وی افزود: فردا روز مقاومت مردم دزفول در برابر دشمن استکباری نیز است و اعتراض اصلی ما به سیاست‌های استکباری آمریکای جنایتکار است که جنگ‌های نیابتی راه می‌اندازد و هر چه فریاد هست فردا بر سر آمریکا کشیده می‌شود.

/انتهای متن/

درج نظر