ظرفیت ارتقای فراکسیون زنان به کمیسیون در مجلس کنونی وجود ندارد

0

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد نمایندگان زن مجلس گفت: هم‌اکنون ظرفیت ارتقای فراکسیون زنان به کمیسیون زنان در مجلس وجود ندارد.

خبرگزاری فارس: ظرفیت ارتقای فراکسیون زنان به کمیسیون در مجلس کنونی وجود ندارد
به گزارش به دخت به نقل از فارس،زهره طبیب‌زاده نوری با اشاره به اینکه تعداد نمایندگان زن مجلس اندک است، گفت: با این وجود ظرفیت ارتقای فراکسیون زنان به کمیسیون وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما پیشنهاداتی را برای تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون خانواده مطرح کرده بودیم تا آقایان نیز بتوانند در آن عضویت داشته باشند که مورد قبول واقع نشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تعداد نمایندگان زن مجلس بیشتر بود شاید ظرفیت ارتقای فراکسیون به وجود می‌آمد اما هم اکنون با این تعداد اندک که برخی از آنها در جلسات حاضر می‌شوند و برخی دیگر حاضر نمی‌شوند این امکان وجود ندارد.

/انتهای متن/

درج نظر