سگ جای فرزند را می گیرد؟

 چرا بعضی  آدمها مسخ می شوند و به کارهای غیر عادی روی می آورند؟ چرا بعضی ها سگ را بجای فرزند می آورند  و سیگار را مایه آرامش می دانند؟

0

سگ حیوان باوفا و مفیدیست. این حرف درستی است . سعدی درباره سگ گفته که اگر صدبار به سگی که طعمه ولقمه ای به او دادی چوب بزنی، هیچ وقت محبتت را فراموش نمی کند. یعنی حیوانی بسیار حق شناس است. ما می دانیم سگ خصوصیات فوق العاده ای دارد. قرآن این خصوصیات را به رسمیت شناخته و در ماجرای اصحاب کهف همانطورکه جایگاه انسان ها را گفته، سگ را هم از قلم نمی اندازد.

 

کلبهم ذراعیه

 وقتی اسم اصحاب کهف را می برد که خوابیدند و می گوید در این مدت که خواب بودند،غارشان طوری بود که صبح از یک طرف آفتاب می تابید و از طرف دیگر غروب آفتاب می رفت. قرآن می گوید هر کسی که به اینها نگاه می کرد، آنها را به صورت انسان بیدار می دید در حالی که خوابیده بودند وما اینها را در حال خواب از این پهلو به آن پهلو می کردیم و بعد سگی را توصیف می کند که سگ اصحاب کهف است و دست هایش را روی درگاه غار پهن کرده و آماده حمله است، درحالی که خواب است.  چشم هر کسی به آنها می افتاد از وحشت فرار می کرد. یعنی این سیصد سال مردم از کنار آنها گذشته بودند ولی کسی جرات نکرده بود به دیگران خبر بدهد که اینها را دیده. قرآن وقتی عده شان را می گوید سگ را هم جزوشان حساب می کند، سگ را چهارمی، پنجمی یا ششمی شان می داند.

در احکام فقهی اسلام هم هست که  اگر سگ چیزی شکار کرد، از آن بخورید یا تاکید شده که از آنچه خداوند یادتان داده به این سگ هم آموزش بدهید.

 سگ برای امنیت وحراست و نگهبانی وشبانی بشر خوب است و همیشه با بشر همراه بوده است. اما این که افرادی سگ را بر فرزند ترجیح می دهند، افراط است و این بد و غیرقابل قبول است. در اینجا سگ خودبخود اشکال ندارد، بلکه گاهی ضروریست اما این افراط و از حد تجاوز کردن آدمهاست که بد است و در واقع  یک نوع بیماری ومسخ شدن است .

یکی از شهرهای زیبایی که من به آنجا سفر کرده ام، شهر وین است اما این شهر را با همه زیبایی که دارد، دو چیززشت کرده: یکی فضولات سگ ها که در سطح همه خیابان ها پراکنده است و دیگری آشغال سیگارهایی که در همه جا، باغچه و خیابان و پیاده رو و … ریخته شده است.  

خلاصه این که این افراط ها مایه مسخ آدمهاست و این مسخ شدن هم  آدمها را از اصل شان دور می کند. یکی از دلایلی که افراد به سیگار روی می آورند، جدایی زن و مرد از همدیگر است. وقتی زن با مردش انس نمی گیرد، مرد برای کسب آرامش به سیگار روی می آورد. خود این یک نوع  مسخ است .

ادامه دارد…

قسمت دوم

وقتی آدم ها مسخ می شوند

/انتهای متن/

درج نظر