کاهش 17.2 درصدی طلاق در بشرویه

رئیس اداره ثبت احوال بشرویه گفت: در سال گذشته 24 رویداد طلاق در این شهرستان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 92 به میزان 17.2 درصد کاهش داشته است.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، جواد سردار در بیرجند اظهار داشت: در سال گذشته 319 واقعه ازدواج در بشرویه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه وقایع ازدواج ثبت شده در سال گذشته در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال 92 حدود 1.8 درصد کاهش داشته است.

رئیس اداره ثبت احوال بشرویه ادامه داد: تعداد وقایع ازدواج شهری 242 مورد و در مناطق روستایی77 مورد بوده است.

سردار با بیان اینکه در سال گذشته بیشترین فراوانی سن ازدواج مردان بین گروه سنی 20 تا 24 سال و سن زنان بین گروه سنی 15 تا 19 سال بوده است، یادآور شد: میانگین سن ازدواج مردان در بشرویه برابر با 27.13 سال و میانگین سن ازدواج زنان 22.52 سال بوده است.

وی از ثبت 24 رویداد طلاق در سال گذشته در بشرویه خبر داد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 17.2 درصد کاهش داشته است.

رئیس اداره ثبت احوال بشرویه یادآور شد: از تعداد وقایع طلاق به ثبت رسیده در این شهرستان در سال گذشته 21 مورد مربوط به مناطق شهری و سه مورد مربوط به مناطق روستایی بوده است.

/انتهای متن/

درج نظر