ثروتمندترین زن جهان

یک زن استرالیایی به عنوان ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش شبکه فرانس 24 یک زن استرالیایی ، کريستي والتون، بيوه جان والتون ثروتمندترین زن جهان  وارث یک امپراطوری معدن است. او روزانه یک میلیون و پانصد هزار یورو درآمد دارد.ثروت شخصی او بالغ بر 22 میلیارد و 480 میلیون یورو برآورد شده است.
اصلاحات در بخش معادن استرالیا در شش ماه گذشته این زن معدن دار را در جایگاه ثروتمندترین زن جهان قرار داده است.

منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر