زن گُل است

در روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) داریم زن همانند گُل است. شاید این جمله را زیاد شنیده باشید. اما…

0

آیا تا به حال به ابعاد این تمثیل فکر کرده اید؟ مگر نه آنکه تمثیل ها قرار است ما را به دنیای معارف و دانش های ناب هدایت کنند؟ گل بودن زن به چه معناست؟ گل چه خصوصیاتی دارد که زن را به آن تشبیه می کنند؟ کدام ویژگی های گل است که باعث می شود در برخوردهایمان با آن متفاوت عمل کنیم؟

گل به مراقبت و آبیاری مستمر نیاز دارد. اگر به یک بوته گل، سه هفته آب ندهیم و بخواهیم این خلأ را با استخری آب جبران کنیم فایده نخواهد داشت. زن به محبت دائمی نیاز دارد. هر چند کم. دخترهایی که مدام از ناحیه خانواده در معرض محبت و دوست داشتن قرار می گیرند، زندگی سالمی خواهند داشت. گل ها زیبا هستند. زن هم مظهر زیبایی است. اصلا زن الهه زیبایی است. اما حفاظت از این زیبایی اسراری دارد که باغبان ها بیش از هرکس دیگر بدان آگاهند. خریدار این زیبایی نیز فقط افراد خاصی می توانند باشند که قدر او را می دانند. هر گلی زیبایی و رایحه و عطر و طراوت خاص خودش را دارد. هیچ گلی را نباید به گل دیگر مقایسه کرد. اشتباه هولناکی که برخی مردها انجام می دهند آن است که با مقایسه همسر خود با دیگر خانم ها فاجعه به بار می آورند.

گل ها ظریف هستند. باید با نهایت دقت از آن ها حفاظت و مراقبت کرد. نباید با یک گل زیبا همان برخوردی بشود که با یک شاخه خشک می شود. گل طاقت هر نوع برخوردی را ندارد. از گل انتظار خشن بودن نباید داشت. گل ظریف است اما ضعیف نیست. خیلی وقت ها گل آنچنان قدرتمند است که می تواند در برابر بادهای سنگین مقاومت کند اما ظریف است. زن چون ظریف است باید حریم خود را حفظ کند تا لگدمال نشود. گل ها اسباب و ابزار باردهی و تولید مثل هستند. اصلا امتداد حیات درخت ها و گیاهان به حضور و وجودگل هاست. زیبایی گل هیچگاه سبب نمی شود که او به تکلیف بارآوری خود بی توجه باشد. گل نماد محبت است. زن نیز جهان اطرافش را با محوریت خانواده سرشار از محبت و عاطفه و عشق می کند. پس زن، گل است.

منبع: روزنامه همشهری،سید مهدی سیدی/انتهای متن/

درج نظر