دریغ از آئینه وند در این قحط الرجال دفاع از زن مسلمان

در روزگاری که زن مسلمان از چند سوی مختلف در معرض تهاجم است، دریع است از رفتن دکتر صادق آئینه وند.

0

 طیبه میرزااسکندری/

“دکتر صادق آئینه وند استاد مسلم تاریخ و تمدن اسلامی درگذشت.”

این خبر مثل پتکی بود بر سر زنان نخبه  مسلمان که این روزها بشدت در معرض فشارند برای در عرصه علمی، اجتماعی و سیاسی بودن .

دکتر صادق آئینه وند از معدود صاحب نظران عرصه تاریخ و تمدن اسلامی بود که بمدد دانش گسترده و نگاه روشن و زلال به جایگاه زن در این تاریخ و تمدن،به حضور اجتماعی و سیاسی زن مسلمان نگاهی متعادل، صحیح و روزآمد داشت و قادر بود که  در عرصه مهم تبیین خطوط اصلی  این حضور، نظرات روشن و کارآمد داشته باشد و این کار کمی نیست در روزگار ما که زن مسلمان از سویی از طرف جریان متحجر منسوب به دیانت یکسره در معرض انتقاد و سرکوب و تحدید و انزواست و از سوی دیگر از جانب جریان مدرنی مورد حمله نظری و عملی است که به دنبال پیاده کردن الگوی غربی ها برای زن امروزی بوده و هست. دکتر آئینه وند در این آشفته بازار نظری و عملی در مورد جایگاه زن مسلمان، که هر کسی از دید خود و سلیقه های خود بی هیچ صلاحیت و اهلیت سخن می گوید، دردانه با ارزشی بود که از کف ما زنان مسلمان و نظام اسلامی رفت . در معرکه رواج دیدگاه های متحجرانه منسوب به دین و هم دیدگاه های شبه فمینیستی باز هم منسوب به اسلام  او از نادر اسلام شناسانی بود که از ساحت زن مسلمان و جایگاه بایسته و شایسته او دفاع جانانه کرد؛ دفاعی از سر علم به دیانت و تاریخ تمدن  اسلام و باور به جایگاه انسانی زن در عرصه های مختلف به عنوان یک ضرورت در روزگار ما .

خدایش با صاحب این دین، پیامبر مکرم(ص) و علمدار و پاسدار خط ولایت علوی، زهرای مرضیه(س)، محشور کناد.

/انتهای متن/

درج نظر