علت رفتار مردانه برخی زنان

به نظر می رسد با مدرنیته شدن جوامع صنعتی، زن امروزی در جهت بعد مردانگی درون پیشرفت چشمگیری حاصل کرده و احتمالا از ابعاد دیگر انرژی روانی دور مانده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از  ایسنا، دکتر میناپور فرخ، روان شناس در یک برنامه رادیویی با بیان این مطلب گفت: گوناگونی نقش زنان در زندگی به عنوان همسری وفادار، مادری مهربان و کارمندی وظیفه شناس یا مدیری موفق امروزه جایگاه ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی چگونگی دور شدن زنان جوامع صنعتی و مدرن از سرشت و فطرت طبیعی خود مسئله ای است که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی نمود. از آنجایی که هر زن دارای مردانگی درون (آنیموس) و هر مرد دارای زنانگی درون (آنیما) می باشد پس لازم است افراد بتواند در این زمینه به تعادل برسند. از نظر روان شناختی لازم است هر زن 4 جنبه انرژی روانی درونش را تجربه کند و آنها را به تعادل برساند.

پورفرخ ادامه داد: اولین بخش که “روح معنوی زن” می باشد؛ بازتابنده محسنات کامل زنانه از لحاظ بردباری و وفای به عهد است و از آنجاییکه این خصوصیت زن در پی کسب عظمت و قدرت نیست و به دنبال نقاط قوت مرد و چشم پوشی از نقاط ضعف است، با روحیه ای الهام بخش و خلاق، مرد را در زندگی به سوی موفقیت سوق می دهد. دومین بخش که “انرژی مادرانه” است؛ نقش حامی و سرپرست را برای فرزندان و حتی اطرافیان ایفا می کند و در پروش افراد موثر است. سومین بخش که ویژگی های مردانه درون زن است “وآمازون” نام دارد شدیدا دارای تمرکز درونی حواس بوده و قابلیت ابراز وجود دارد. متکی به نفس و خودکفاست و در ارتباطات اجتماعی با مردان، نقش همکار و رقیب را ایفا می کند. چهارمین بخش نقش معشوقه را بعنوان زنی جذاب با حس شادابی و سرزندگی نشان می دهد. زنی که در روابط شخصی خود با مردان در سطوح مختلف عقلانی و عاطفی برخورد می کند. با مرد زندگیش همخوانی می کند و نظراتش ارزشمند است. این جنبه از زنانگی همیشه مورد ستایش مردان قرار می گیرد.

این روان شناس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به چهار بعد انرژی درونی زنان می توان گفت که در صورت به تعادل رساندن این چهار بخش است که یک زن توانایی و قابلیت همسری با حفظ نقش معشوقه بودن و مادری مهربان و کارمند یا مدیری موفق خواهد بود. اگر به هر دلیلی در یکی از ابعاد، پیشرفت چشمگیری داشته باشد و در بعدی دیگر کم کاری و خلاء شکل گرفته باشد خانواده دچار بحران شده و زندگی با تنش مواجه خواهد شد. در چنین حالتی لازم است که با به تعادل رساندن همه ابعاد انرژی زنانه به ثبات خانواده توجه بیشتری نمود. به نظر می رسد با مدرنیته شدن جوامع صنعتی، زن امروزی در جهت بعد مردانگی درون پیشرفت چشمگیری حاصل کرده و احتمالا از ابعاد دیگر انرژی روانی دور مانده است.

/انتهای متن/

درج نظر