وضعیت مناسب ایستادن چگونه است؟/عکس

 در طول روز ممکن است ساعت ها بایستیم. نحوه صحیح ایستادن را اگر بدانیم، کمک زیادی به سلامت جسمی خود کرده ایم.

0

محبوبه پورانی/

 وضعیت صحیح ایستادن به این ترتیب است که لاله ی گوش، وسط استخوان بازو، وسط استخوان ران، جلو کشکک زانو و پشت قوزک پا در یک وضعیت عمود قرار گیرد.یعنی ستون فقرات از ناحیه ی پشت و جلو کاملا عمود باشد و ازدید پهلو باید سه قوس طبیعی داشته باشد. و شانه ها و لگن قرینه هم باشد.

در وضعیت غلط شکم و چانه به سمت جلو و قفسه سینه به سمت عقب متمایل است و ران و ساق پا در یک وضعیت عمود نیست.

 1

برای کاهش خستگی کمر

در صورت مواجهه با ایستادن های طولانی در طول روز برای کاهش خستگی کمر ونگه داشتن بدن در وضعیت طبیعی چند نکته را در نظر بگیرید.

1-قفسه ی سینه را جلو اورده و از خمودگی بالاتنه جلو گیری کنید.

2- فاصله پاها را 11 تا 13 سانتی متر نگه دارید.

3-با استفاده از یک چهار پایه پای جلویی را کمی بلند تر از پای عقبی نگه دارید.در صورت نبودن چهار پایه فاصله ی بین پاهارا حفظ کرده و یک پا را از پای دیگر جلوتر قرار دهید.

4-در هنگام ایستادن پاها و عضلات پایین تنه را حرکت دهید.

5- وزن بدن را روی پاشنه ها قرار دهید نه روی انگشتان پا.

6-از پوشیدن کفش های پاشنه بلند و تنگ خودداری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

 

 

5

6

                                                                              

وضعیت مناسب برای بدن در راه رفتن

راه رفتن تحت تاثیر عواملی مثل :سن، جنسیت ،نوع کفش، سطحی که راه رفتن در ان انجام میگیرد، تیپ بدنی و تا حدودی حالات روانی و شخصیتی است.و تغییر در وضعیت طبیعی ستون فقرات، لگن، زانوها و حتی قوسهای کف پا در راه رفتن طبیعی موثر است.این تغییرات در فاصله ی طول و عرض گام .ریتم قدم برداشتن و وضعیت قرار گرفتن پنجه ی پا که باید روی یک خط صاف قرار گیرد ظاهر میشود.

خطاهای متداول در راه رفتن شامل:

1-خم شدن قبل از رسیدن پای جلو به زمین

2-انتقال شدید وزن به پای جلو

3-حرکت ندادن بازوها از شانه و یا باز کردن بیش از اندازه دست ها و حرکت دادن انها

4-نگاه کردن به پاها

5-بردن انگشتان پا به زیر و یا رو

 7

نکاتی برای اصلاح و ایجاد الگوی صحیح در راه رفتن

1-وضعیت طبیعی بدن در حالت ایستادن حفظ شود .

2-در نگام راه رفتن پنجه ی پاها مستقیم رو به جلو باشد.

3-از تاب دادن بیش از اندازه ی دستها خود داری شود .

4-فاصل ی گامها 11-13 سانتی متر باشد.

5-طول گامها به طور متوسط برای مردان 65 سانتی متر و برای زنان 50 سانتی متر باشد.

 8

9

/انتهای متن/

درج نظر