میزان موالید سال گذشته در 23 سال گذشته بی‌سابقه بود

بالاترین میزان خام موالید به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به ترتیب با ۳/۳۶، ۲۶ و ۹/۲۳ در هزار و پایین‌ترین نرخ ثبت ولادت به ترتیب در استان‌های گیلان، مازندران و مرکزی با ۸/۱۲، ۷/۱۴ و ۶/۱۵ در هزار ثبت شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از معاونت اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، پارسال یک میلیون و 534 هزار و 361 نوزاد در کشور متولد شد که این میزان موالید در 23 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. از این تعداد موالید در سال گذشته 788 هزار و 669 نوزاد پسر و 745 هزار و 692 نوزاد دختر بودند.

همچنین یک میلیون و 178 هزار و 921 تولد در شهرها و 355 هزار و 440 تولد در روستاها به‌وقوع پیوست. در سال گذشته به طور متوسط طی هر ماه 127 هزار و 863 نوزاد و هر شبانه‌روز 4 هزار و 204 نوزاد و هر ساعت 175 نوزاد متولد شدند.

نکته حائز توجه گزارش ثبت احوال در نسبت افزایش زاد و ولد در شهرها و روستاهاست.

بنا به این گزارش در حالی که افزایش زاد و ولد در مناطق شهری نسبت به سال 92 تقریباً معادل صفر بود، جمعیت روستایی با افزایش زاد و ولد 1/22 درصدی مواجه شد که طی سه دهه اخیر بی‌سابقه است.

گزارش ثبت احوال می‌افزاید در مجموع میزان موالید طی سال 93 نسبت به سال قبل‌تر 2/4 درصد افزایش یافته است که این میزان افزایش نیز طی 23 سال اخیر بی‌سابقه است. با این میزان افزایش نرخ خام زاد و ولد در سال 93 به رقم 7/19 در هزار نفر رسید یعنی به ازای هر هزار نفرجمعیت کشور (مذکر و مؤنث) طی سال گذشته 7/19 نفر متولد شدند.

نسبت جنسی نیز در سال 93 معادل 7/105 بود یعنی به ازای هر 100 نوزاد دختر 7/105 نوزاد پسر متولد شدند.

/انتهای متن/

درج نظر