رواج اعتیاد زنان در آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی اندام

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در خراسان شمالی، مراکز زیبایی اندام و آرایشگاه‌ها را از مکان‌های تأثیرگذار در رواج اعتیاد میان بانوان ذکر کرد و گفت: متأسفانه استفاده از مواد مخدر توسط بانوان به‌ ویژه مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در این مکان‌ها روبه رشد است.

2

سرویس خبر به دخت/

 رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی استان با اشاره به روند رو به افزایش مصرف موادمخدر توسط بانوان گفت: تصورات غلط در مورد تأثیرات  مثبت استعمال مواد مخدر زنگ خطری برای رواج مصرف موادمخدر در میان این قشر است. عدم اعتیادآور بودن موادمخدرصنعتی و شیمیایی، ‌ پایین‌بودن آسیب‌های ناشی ازمصرف این مواد و افزایش تمرکز و خلاقیت با  مصرف مواد صنعتی و شیمیایی ازجمله تصورات غلطی هستندکه منجر به وسوسه ‌شدن زنان و سوق‌ یافتن آنان به مصرف موادمخدرشده است.

یزدان‌پناه مراکز زیبایی اندام و آرایشگاه‌ها را  از مکان‌های تأثیرگذار در رواج اعتیاد میان بانوان ذکر کرد و گفت: متأسفانه استفاده از موادمخدر توسط بانوان به‌ویژه مصرف موادمخدر صنعتی و شیمیایی در این مکان‌ها روبه‌رشد است.

یزدان‌پناه یادآور شد: مصرف هر نوع ماده مخدر، موجب ایجاد وابستگی و اجبار به مصرف دوباره و ایجاد روان‌پریشی و جنون برای مصرف‌کننده می‌شود.

منبع: پانا/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)