ضرورت ایجاد نهاد فراقوه‌ای حوزه زنان

یک کارشناس امور زنان با اشاره به ضرورت ایجاد نهاد فراقوه‌ای در حوزه زنان گفت: اولویت اساسی در حوزه زنان دستیابی به خانواده سالم است تا شاهد برخی آسیب‌های اجتماعی نباشیم.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس ، توران ولی مراد گفت: اولویت اول و موضوع اساسی در حوزه زنان دست یابی به خانواده سالم است، بنده در سال 83 پیشنهادی را مطرح کردم که عنوان خانواده به اسم مرکز امور زنان اضافه شود و در سال 84 به دولت وقت پیشنهاد داده شد اما تنها اسم این مرکز از مرکز امور زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر پیدا کرد در صورتیکه پیشنهاد ما این بود که برای خانواده یک جایگاه اساسی در نظر گرفته شود و بقیه برنامه‌ها و طرح‌ها بر اساس آن انجام شود.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز اولویت اول موضوع خانواده سالم است وقتی می‌خواهیم به خانواده سالم برسیم ناخودآگاه باید به تعریف‌ها بپردازیم و دستگاه‌های مسئول باید در قدم اول به یک تعریف از نقش و جایگاه زن و مرد در خانواده برسند و باید خانواده مطلوب تعریف شود.

این کارشناس امور زنان تصریح کرد: بسیاری از مسائل که هم اکنون به عنوان آسیب به آنها پرداخته می‌شود در صورت رسیدن به تعریف مناسبی از خانواده سالم از بین می‌رود، باید در این تعریف وظایف دستگاه‌های مسئول مانند معاونت امور زنان و فراکسیون زنان مجلس نیز مشخص شود.

ولی مراد افزود: قاعدتاً تعریف ما از زن و جایگاه زن در خانواده و اجتماع همان تعریفی است که در چهارچوب انقلاب اسلامی تعریف شده است و نباید در تعریف‌ةا دچار افراط و تفریط شویم، مشکلی که ما در دهه‌های اخیر با آن مواجه هستیم فعالیت نابسامان، ناهمسو و در تقابل با یکدیگر و سیاسی بازی در حوزه زنان است و موضوع زنان محلی برای فعالیت‌های سیاسی شده است و همین موضوع باعث شده است که به نوعی عدم هماهنگی، عدم توازن و عدم تعادل را شاهد باشیم.

ولی مراد ادامه داد: نهادفواقوه‌ای که مقام معظم رهبری آن را مطرح فرمودند در این مسیر و برای حل مشکلات ضرورت آن بسیار مشهود است، واحدی که فارغ از جریان‌های سیاسی این وظایف را انجام دهد.

وی تصریح کرد: از تمام نهادهای مدنی جامعه دعوت می‌کنیم که در پویش دسترسی به خانواده سالم شرکت کنند و مردم و مسئولان نیز به صحنه بیایند و پیشنهادات خود را ارائه دهند، باور بنده این است که همه خواستار خانواده سالم هستند و آسیب‌هایی که تاکنون گرفتار آنها شدیم به این علت است که خانواده متولی مشخصی ندارد.

/انتهای متن/

درج نظر