وجود ۱۱ میلیون جوان مجرد در کشور

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان: حدود شش میلیون پسر و پنج میلیون دختر رده سنی ۱۵ تا ۳۵ سال مجرد هستند.

0

به گزارش به دخت به نقل از تابناک، محمود گلزاری گفت: بیش از 23 میلیون جوان در رده سنی 15 تا 29 سال هستندکه این رقم کمتر از یک سوم جمعیت کشور است.

وی درخصوص تاخیر ازدواج جوانان گفت: میانگین سن ازدواج در پسرها 29 و در دختران 26 سال است و این رقم در برخی مناطق تهران در سال 93 برای پسران 32 و برای دختران29 سال بوده است.

نبود شغل ومسکن موانع اصلی ازدواج جوانان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه با این روند جمعیت کشور رو به پیری می رود افزود: بی رغبتی به ازدواج موجب آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد و روابط پرخطر در بین جوانان می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نبود شغل و مسکن را از موانع اصلی ازدواج جوانان برشمردوگفت: بسیاری از افراد بین 29 تا 35 سال به دلیل نداشتن شغل و مسکن ازدواج نکرده اند و وارد چرخه مسئولیت اجتماعی نشده اند.

محمود گلزاری همچنین ادغام سازمان تربیبت بدنی و سازمان ملی جوانان را در دولت گذشته کاری اشتباه دانست و گفت: برنامه هایی در دست اقدام داریم که این دو سازمان دوباره از هم تفکیک شوند.

/انتهای متن/

درج نظر