ما به دختر ارث نمی دهیم

چگونه ممکن است از پدری نیک مرام و نیکنام پسرانی باقی بمانند که به حقوق دیگران و حتی خواهران خود تعدی می کنند و مدعی اند که به دختر نباید ارث داد!

0

زهره تعریف می کرد:

20 سال پیش پدرمان که مردی زحمتکش، خیر، خوش اخلاق و مهربان بود از دنیا رفت. پدر من مردی نمونه بود. نسبت به دختران بسیار نرم خوتر و مهربان تر بود؛ چون همیشه می گفت دخترها مهمان هستند و باید خیلی به آنها توجه کرد.هر وقت می خواست دعا کند، ما چهار خواهر را جمع می کرد و می گفت: من دعا می کنم و شما آمین بگویید، که حتما مستجاب شود. با وجود این پدر و تربیت ایمانی و اخلاقی ایشان، برادران من برعکس اخلاق پدر را دارند. متاسفانه مادرم هم از آنها حمایت می کند. بعد از فوت پدرم املاک ایشان که شامل مغازه که محل کسب پدر بود و خانه  و املاک دیگری به عنوان ماترک باقی ماند. ما چهار خواهر و سه برادر هستیم و مادر.

بعد از فوت پدر برای اینکه مادرمان محل زندگی و سکونتش را از دست ندهد خانه مسکونی پدرمان را در اختیار مادر قرار دادیم که تا زمانی که در قید حیات است در آنجا زندگی کند و ما خواهران با فروش بخشی از ماترک که پدر در زمان حیات به نام هریک از فرزندان زده بودند سرمایه ای به مادر دادیم که در بانک سپرده بگذارد و ماهیانه سودش را هزینه زندگی کند که راحت باشد و نیاز به ما فرزندان نداشته باشد. یکی از برادرانمان هم قبل از فوت پدر از دنیا رفته بود و مقداری هم سرمایه برای خانم و بچه های او به عنوان احسان گذاشتیم که تقدیم شان کنیم. ولی مادرم با لجاجت و پادرمیانی گفت: شما خواهران پول را به برادرتان بدهید تا او به خانواده برادر متوفایتان برساند. ولی برادرم  برای پرداخت پول شرط و شروط گذاشت و آنها بسیار ناراحت شدند. برادرم آن پولی را که برای یتیمان برادرمان قرار دادیم برداشت و نه به ما که صاحب پول بودیم برگرداند و نه به آنها داد و صرف هزینه های ساخت و ساز خود کرد. مادرمان هم پولی را که برایش به حساب گذاشته بودیم به برادرها داد و اصرار دارد که وکالت به ایشان داده شود تا خانه را هم بفروشند و پولش را به برادرها بدهند. این در حالی است که هرکدام از برادران از همه املاک پدری استفاده های مالی زیاد می برند و اصلا برای دختران حقی قائل نیستند و ما را جزو وراث پدر نمی دانند. هروقت از حق و حقوق مان صحبت می کنیم با تهدید و خشونت بسیار بد از ناحیه ایشان روبرو می شویم و جرات هیچ اقدامی نداریم. آنها به صراحت می گویند: ما به دختران ارث نمی دهیم. حتی تهیدمان کرده اند  اگر ادعایی کنید یا وکیل بگیرید، هم وکیل و هم شما را می کشیم.

به ما بگویید چگونه می توانیم حق مان را از این برادران که از خلق و خوی پدرمان بویی نبرده اند و حاضرند به خاطر مال دنیا دست به هر کاری بزنند بگیریم؟

از ایشان سوال شد:

آیا بعد از فوت پدر گواهی انحصار وراثت دریافت کرده اید؟

گفتند: نه. برادرها و مادرمان اجازه نمی دهند.

به آنها پیشنهاد شد:

1-       برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنید. اگر نمی توانید خودتان راساً اقدام کنید یا نمی خواهید با برادرانتان روبرو شوید، وکیلی بگیرید که قانوناً از حقوق شما دفاع کند.برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید صورت اموال و ماترک قید شود. برادران شما  به ناچار باید اموالی که از پدر مانده را قید کنند و نمی توانند با این کار مخالفت کنند.

2-      بعد از انحصار وراثت باتوجه به اموالی که دارای سند و مدارک کامل مالکیت است، می توانید از دادگاه درخواست افراز برای تقسیم املاک بدهید که بعد از صدور حکم، ثبت اسناد ملزم به تقسیم املاک خواهد شد که سهم مادر و حقوق ایشان ابتدا بطور کامل داده می شود که شامل مهریه و سهم الارث است که شامل اعیان و اشجار و قیمت املاک اعم از زمین و خانه و مغازه و… دیگر می شود. بقیه اموال هم بین فرزندان ذکور و اناث به نسبت دو سهم پسر و یک سهم دختر تقسیم خواهد شد.

3-       برای این مدت استفاده از اموال و مستغلات شما می توانید اجرت المثل مدت تصرف هریک از برادران از هریک از املاک را مستقلا درخواست نمایید و در صورت مخالفت برادران با پرداخت حق و حقوق و یا ممانعت از تقسیم اموال،  دادخواست ممانعت از حق و یا تصرف عدوانی اموال مشترک را بخواهید.

4-       برادری که قبل از پدر فوت کرده ، نه خودش ونه فرزندانش ارث نمی برند.

/انتهای متن/

درج نظر