هشدار در مورد حضور مسئولان حوزه زنان در مجامع وابسته به لابی صهیونیست

مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان در مورد عضویت ایران در هیأت اجرایی زنان سازمان ملل متحد گفت: سازمان‌های بین المللی که اتصال بلافصلی به لابی صهیونیست دارند فرصت ظهور تفکر اسلامی را نمی‌دهند و مسئولان باید در این زمینه هوشیار باشند.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، معصومه حاج حسینی  در مورد عضویت ایران در هیأت اجرایی زنان سازمان ملل متحد گفت: واقع ظاهری قضیه این است که هر چقدر در سازمان‌های بین المللی عضویت بالاتر می‌رود و مشارکت افزایش پیدا می‌کند برای کشورها به منزله شاخص‌های توسعه یافتگی است و اینکه در سرنوشت بین المللی دخیل می‌شوند و برای تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکت می‌کنند.

خبرگزاری فارس: هشدار در مورد حضور مسئولان حوزه زنان در مجامع وابسته به لابی صهیونیست

وی ادامه داد: اما حقیقت قضیه چیز دیگری است اگر واقع و حقیقت یکی بود خوب بود اینکه ما می‌توانستیم رسالت جهانی خود را نسبت به تمام زنان مسلمان جهان و نجات آنها از هرگونه تبعیض و محرومیت‌ها و تمهید میل به کمال آنها مشارکت می‌کردیم و این بسیار ارزشمند و فرصتی برای تمدن سازی اسلامی بود.

حاج حسینی اظهار داشت: اما حقیقت و پنهان قضیه این است که ساختارهای بین المللی که اتصال بلافصلی به لابی‌های صهیونیست دارند و توسط آنها و با نظارت آنها اداره می‌شوند آیا چنین فرصتی را برای بروز چنین تفکری در مجامع بین المللی فراهم می‌کنند و مجال جولان آن را فراهم می‌کنند که سایه این تفکر بر سر تمام جهان پهن شود من به این خوش بین نیستم.

مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده خاطرنشان کرد: چیزی که در این اتفاق رخ داده و تقاضا می‌کنم که مسئولان به این موضوع دقت کنند این است که اگر آنجا مجال تأثیرگذاری نیست، تأثیر پذیر نباشند و اینگونه نباشد که افکارشان در این مسیر حل شود و پیامدهای آن را در مسائل زنان در نظام جمهوری اسلامی و زاویه گرفتن با اصول و ارزش‌ها مشاهده کنیم.

/انتهای متن/

درج نظر