سرنوشت زنان و دختران مفقوالاثر سال66در عربستان

در یک پست در فیسبوک خود نوشته: کسی کتابِ «کیهانِ سالِ ۱۳۶۸» را ندارد؟ | یک‌جایش بود که جنابِ کرّوبی(رئیس وقت بعثه مقام رهبری) شایعه‌ی رُبودن زنان و دختران ایرانی و تعرّض به آن‌ها در ماجرایِ سرکوبِ حاجیان در مکه را تکذیب می‌کرد. چند صفحه ‌آن‌سوتر جدولِ قربانیان آن فاجعه مُنتشر شده بود | پس از کُشته‌ها و مجروح‌ها… یک سُتون همـ برایِ مفقودالاثرها بود | فقط زنان… ده‌ها نفر.

0

دهباشی سپس نوشته: دیشب یادداشتِ تلخی نوشتم در مورد نگرانی از عاقبت ده‌ها تن از زنان و دُختران ایرانی که پس از فاجعه جُمعه سیاهِ مکّه در سالِ ۱۳۶۶ در فهرستِ مفقودالاثر‌ها بودند. برادری مطمئن پیغام داد که: این سوال را تقریبا از ده نفر از مسوولان وقت از جمله رییس سازمان حج و مرکز پزشکی حج و آقای عطریانفر که آن زمان رییس ستاد مکه بود پرسیدم ،همه‌ قاطعانه جواب دادند که [حالا دیگر] حتی یک مورد مفقودی وجود ندارد. دو ماه بعد از بازگشت همه‌ی حجاج، خانواده [زنان و دخترانِ ایرانیِ مفقود شده] یک سفر رفتند عربستان تا نزدیک به شصت جنازه‌ی غیرقابل شناسایی را تحویل بگیرند.

منبع:انتخاب/انتهای متن/

درج نظر