رستوران‌هاي ويژه بانوان تأسيس می شود

معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: استفاده از لفظ تاسيس قهوه‌خانه ويژه بانوان بدسليقگي بوده است و قرار است رستوران‌هاي ويژه بانوان ايجاد شود.

1

سرویس خبر به دخت/

پروين هدايتي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد تأسيس قهوه‌خانه ويژه بانوان، اظهاركرد: استفاده ازاين لفظ درست نبوده و ايجاد رستوراني ويژه بانوان ايده‌اي است كه با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران مطرح شده و اين ايده در راستاي ايجاد فضايي مناسب بري بانوان همچون پارك بانوان است تا زنان هم بتوانند به راحتي با فراغ بال از اين فضا استفاده كنند و چنانچه مهماني‌هاي خانوادگي و جمع‌هاي دوستانه‌اي دارند به اين رستوران‌ها بروند.

معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، تصريح كرد: در اين رستوران‌ها كه مخصوص خانم‌هاست، قرار نيست از قليان و اينگونه موارد استفاده شود؛ چرا كه حتي در قهوه‌خانه‌ها نيز مجوز استفاده از قليان تاييد نشده است.

به گفته هدايتي ايده ايجاد رستوران‌هاي سنتي و غيرسنتي در فضاي مناسب براي بانوان و به كارگيري پرسنل زن در اين رستوران‌ها مورد استقبال قرار گرفته و در حال كارشناسي است و قرار است تا در تهران به صورت پايلوت ايجاد شود و پس از موفقيت به استان‌ها و شهرهاي ديگر تسري يابد.

ایسنا/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)