هر جا مردی برای زن حرمت قائل می‌شود، از سفره اهل بیت(ع) روزی خورده است

نامگذاری روز میلاد حضرت زهرا (س) به عنوان روز زن و مادر در افق فرهنگی کشور قله‌ای را نشان می‌دهد که زنان جامعه باید بر اساس آن حرکت کنند.

0

مهری سویزی در جشن میلاد کوثر در جیرفت اظهار داشت: اینکه روز میلاد حضرت زهرا(س) در کشور ما روز زن و مادر نامگذاری می‌شود در افق فرهنگی کشور قله‌ای را نشان می‌دهد که زنان جامعه باید به آن نگاه و بر اساس آن حرکت کنند و عطر الگویی که بر فراز قله ایستاده در فضای خانواده و جامعه آکنده شود.

وی با بیان اینکه زنان می‌توانند از پشتوانه معرفتی و آگاهی برخوردار باشند و این زن است که اگر دارای پیام شد آن پیام منتشر می‌شود، تصریح کرد: اگر زن با ایمان باشد، می‌تواند فرزندان را به سوی تربیت الهی هدایت کند، اما اگر مرد خانواده متدین باشد و زن با او همراه نباشد، پیام او در جان فرزندان جوانه نمی‌زند.

سویزی با بیان اینکه پیامبر(ص) شأن و منزلت حضرت زهرا(س) را نه با گفتار بلکه با رفتار بیان می‌کند که این موضوع از یک رابطه پدر و دختری فراتر است، خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) فاطمه(س) را می‌شناسد و به آگاهی نسبت به شخصیت ایشان رسیده است.

استاد دانشگاه ادامه داد: احترام پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س) صرف یک رابطه پدر و دختری نیست و این از اعتقاد آگاهانه پیامبر اکرم(ص) به ایشان نشأت می‌گیرد، او می‌داند، وقتی خداوند خواست عمق محبت خود را به انسان‌ها نشان دهد، آغوشی به نام مادر آفرید.

وی با بیان اینکه مادر واحد سنجش عشق خداوند به انسان‌ها است و حضرت زهرا(س) واحد سنجش عشق انسان‌ها به خداوند است، اظهار داشت: هر جا مردی برای یک زن حرمت قائل می‌شود، بدانید، سر سفره مرام اهل بیت(ع) روزی خورده است و مردی که برای زن حرمت قائل نیست بر سفره شیطان روزی خورده است.

سویزی با اشاره به تجلی سه ایستگاه همسر، مادر و دختر در زن عنوان داشت: پیامبر(ص) پدر همه دختران است و آن‌قدر نسبت به همه دختران رحیم بود که چتر رحمت او بر سر همه دختران است و به آنها توجه و عنایت دارد.

استاد دانشگاه افزود: حرکت پیامبر(ص) یک حرکت الهی برای تکامل است و می‌داند که اگر زن از تربیت صحیح سرشار شود، آبی است که مزارع را سرسبز می‌کند و در غیر این‌صورت سیلابی است که می‌برد و می‌میراند.

سویزی با بیان اینکه این همه توجه به زن برای این است که تربیت شود برای مسئولیت بزرگ مادری، ادامه داد: باید برای مدیریت خانواده و تربیت فرزندان برنامه‌ریزی کنیم ما برای امور مادی و دنیایی برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنیم اما امور تربیتی را به خدا می‌سپاریم.

وی گفت: در امور تربیتی دعا حرکت آخر ما و یک پشتوانه از نیروهای الهی است، دعا برکت است حرکت را ما باید داشته باشیم، دین نسخه چگونه زیستن ما است و ما برای چگونه زیستن به چراغ و نقشه نیاز داریم، شریعت نقشه ما است و چراغ بیرونی ما انبیای الهی و چراغ درونی عقل ما است که خداوند به ما داده است.

سویزی افزود: وقتی در کشور ما روز میلاد حضرت فاطمه (س) روز زن است باید جهت زندگی خود را به سویی که حضرت زهرا(س) رفتار و گفتار داشت، تنظیم کنیم.

محمدصالح نیک نام /انتهای متن/

درج نظر