زنان ایرانی میان الگوی غربی و الگوی اسلامی سرگردانند؟

 در نیم قرن اخیر، زنان کشورمان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تغییرات زیادی داشته‌اند. این دگرگونی‌ها خوب بوده  است یا بد؟ با خانم دکتر مریم اردبیلی در این مورد گفتگو کرده ایم. وی صاحب پنج فرزند است، دو مدرک دکتری دارد و تحصیلاتش را در دوره تاهل به سرانجام رسانده و در تمام سال‌های زندگی مشترکش شاغل و فعال اجتماعی بوده است. وی در دولت نهم مشاور استاندار فارس و مدیر کل بانوان استانداری فارس نیز بوده است و اکنون در حوزه آینده پژوهی زنان فعالیت دارد

0

فرشته میرزا/

این ها محورگفت وگوی  خبرنگار به‌دخت با دکتر مریم اردبیلی، پژوهشگر حوزه زنان بوده است به مناسبت هفته زن.

دکتر مریم اردبیلی درباره مسئله الگوسازی در جامعه و تهدیدهایی که متوجه زنان ایرانی است، گفت: در چندسال اخیر در کشورمان، شاهد مطرح شدن الگوهای کامل زن مسلمان در عرصه های خانوادگی، علمی، سیاسی، هنری و مهارتی بوده‌ایم اما هنوز با جایگاه ایده‌آل خود فاصله داریم و اگر این فاصله به درستی ترسیم نشود، در طول زمان افزایش زیادی پیدا خواهد کرد.

وی افزود: اگر قرار است جایگاه و شأن زنان، در تمامی جوانب تکامل پیدا کند و به نگاه اصیل و بومی اسلامی-ایرانی برسیم، باید نگاه جامع نسبت به زنان ارتقا پیدا کند. بنابراین آنچه که باید در این میان رو به اصلاح برود، مسئله «تغییر نگرش‌ها» است.

    بسیاری از زنان فعال ما در عرصه اجتماع، دچار نوعی گمگشتگی میان الگوی غربی توسعه و پیشرفت و الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت هستند.

 

آینده پژوه حوزه زنان و خانواده همچنین گفت: تغییرات این نگرش در ابتدا باید در خود زنان اتفاق بیافتد. قدم اول این تغییر نیز اصلاح رویکرد زنان به جایگاه خودشان است. اگر این قدم اولیه برداشته شود، مشکلات حاشیه ای که در ارتباط با زنان مشاهده می‌کنیم، کمرنگ خواهند شد. البته انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای این تغییر بود، اما هنوز جایگاه واقعی زن و اصلاح نگاه عمومی به این موضوع در کشورمان محقق نشده است.

مریم اردبیلی با بیان اینکه هویت زن مسلمان ایرانی باید دوباره و کاملاَ دقیق تعریف شود، افزود: بسیاری از زنان فعال ما در عرصه اجتماع، دچار نوعی گمگشتگی میان الگوی غربی توسعه و پیشرفت و الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت هستند و در این میان برخی زنان درگیر الگوی سومی هستند که در واقع بدفهمی از تلفیق دو الگوی اولیه است و باید الگوی صحیح به درستی در جامعه تبیین شود.

     سبک زندگی ایرانی- اسلامی در جامعه ما محقق نخواهد شد مگر اینکه زنان جامعه قدم اول را بردارند؛ زیرا نگاه محوری در مقوله های فرهنگ سازی، نسل سازی و نهایتاَ تمدن سازی محصولی ازاندیشه و عملکرد بانوان خواهد بود.

 

این کارشناس با اشاره به اینکه حرکت اصلی در پیاده کردن الگوی درست در جامعه بر دوش زنان است، اظهار داشت: واقعیت این است که سبک زندگی ایرانی- اسلامی در جامعه ما محقق نخواهد شد، مگر اینکه زنان جامعه قدم اول را بردارند؛ زیرا نگاه محوری در مقوله های فرهنگ سازی، نسل سازی و نهایتاَ تمدن سازی محصولی ازاندیشه و عملکرد بانوان خواهد بود. ما در آثار حضرت امام (ره) می بینیم که معتقد بودند اگر زنان جامعه به سمت صلاح بروند جامعه اصلاح خواهد شد و اگر زنان جامعه به سمت فساد بروند، جامعه به فساد کشیده می شود.

        الگوی غرب نتوانسته خوشبختی را برای زنان  فراهم کند زنان غربی هم‌اکنون به دنبال الگوی دیگری هستند و شاید تمایلات اسلام گرایی  در چند سال اخیر در کشورهای غربی حاکی از همین نیاز باشد.

 

وی تصریح کرد: الگوی غربی نتوانسته خوشبختی را برای زنان  فراهم کند؛ آمار بالای خودکشی و افسردگی با وجود این سطح از توسعه و رفاه  نشان می دهد که این الگو نتوانسته جواب‌گو باشد و زنان غربی هم‌اکنون به دنبال الگوی دیگری هستند و شاید تمایلات دین گرایی و به‌خصوص اسلام گرایی که در چند سال اخیر در کشورهای غربی می‌بینیم، حاکی از همین نیاز جامعه باشد.

اردبیلی نگاه جامعه غرب به زنان را نگاهی فروکاهیده به نقش زن دانست و تأکید کرد: این نگاه غربی که به دیگر جوامع هم نفوذ کرد، نقش زن در اداره امور فرهنگی خانه و جایگاه مادری را متزلزل کرده است و عبارات سخیفی که در این باره مطرح می شود، نشان از ضعف عمومی در شناخت ارزش زن است.

      باید امیدوار باشیم خودآگاهی کافی در جامعه زنان ما شکل بگیرد تا به دور از سطحی‌نگری، در مسیر تعالی قدم بردارند و این حرکت حتماً درون‌زا خواهد بود و نه بر اساس  ابلاغیه و بخش نامه رسمی .       

 

این پزشک در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم یک خودآگاهی کافی در جامعه زنان ما شکل بگیرد و زنان کشورمان اولویت‌های زندگی خود را شناسایی کرده و به دور از سطحی‌نگری، گام‌های زندگی را در مسیر تعالی بردارند و این حرکت حتماً درون‌زا خواهد بود و ابلاغیه‌ها و بخش نامه های رسمی این خلاء را پر نخواهد کرد.

/انتهای متن/

درج نظر