رفتن به ورزشگاه‌ها اولویت صدم بعضی زنان است

یک نماینده مجلس گفت: رفتن به ورزشگاه اولویت صدم زنان کشورمان است در واقع مطالبه تعداد محدودی از زنان مرفه است که هیچ مشکل دیگری در زندگی ندارند و فقط برای تفریح و شادمانی خود می‌خواهند به ورزشگاه بروند.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، زهره طبیب زاده نوری با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان « دولت و ملت، همدلی و همزبانی» گفت: فرمایش مقام معظم رهبری در مورد همدلی و همزبانی باید به درستی فهمیده شود و همدلی و همزبانی به این معنا نیست که هر طرف که نظر خود را اعلام کرد طرف مقابل بدون چون و چرا آن را بپذیرد نباید این به معنای همدلی و همزبانی تلقی شود.

وی ادامه داد: همدلی و همزبانی یعنی رسیدن به یک اهداف و دیدگاه مشترک و بعد عمل کردن در ارتباط با آن دیدگاه مشترک، در خصوص معاونت امور زنان و خانواده و با توجه به رویکردهای مقام مسئول این مجموعه و بررسی پیشینه فعالیت‌هایش و با توجه به اینکه رویکردهای فمنیستی از طرف معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنان مطرح می‌شود بنابراین اولویت‌هایی که از آن دیدگاه خارج می‌شود با اولویت‌های اندیشه مقابلش کاملا متفاوت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نمونه این مسئله بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها است که آن به را به عنوان یک اولویت مطرح می‌کنند اما این موضوع حتی اولویت صدم زنان در شرایط فعلی نیست حضور زنان در ورزشگاه‌ها در واقع مطالبه تعداد محدودی از زنان مرفه است که هیچ مشکل دیگری در زندگی ندارند و فقط برای تفریح و شادمانی خود می‌خواهند به ورزشگاه بروند ما به قدری زنان محروم در جامعه داریم و آن‌قدر زنان ما مسائل مختلفی دارند که رفتن به ورزشگاه برای آنها اولویت صدم محسوب می‌شود.

طبیب زاده خاطرنشان کرد: یک مورد دیگر این است که معاونت امور زنان و خانواده باید در شناخت دوست و دشمن دقت بیشتری داشته باشد به عنوان مثال قراردادی با صندوق جمعیت در این مجموعه با نام خانواده سالم منعقد شده است که ما با این رویکرد و نگاه به کلی فاقد همدلی و همزبانی هستیم و در این مورد به هیچ وجه همدلی و همزبانی با این مجموعه نداریم این قبیل قراردادها پای جرایم‌ مشکوک بین المللی را در کشور باز می‌کند که پیشینه خوبی نداشتند موانع عینی آن وضعیتی است که در زمینه جمعیت در کشور ایجاد شده است که در اثر اجرای سیاست ‌های صندوق جمعیت در کشور به وجود آمده است.

وی ادامه داد: مسئولان هم اکنون سراسیمه مشغول حل آسیب‌های ناشی از آن هستند بنابراین اگر خانواده سالم از نگاه معاونت امور زنان خانواده‌ای باشد که طراح آن صندوق جمعیت است ما این طراحی را قبول نداریم و نمی‌توانیم با این تفکر همدلی و همزبانی داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما فکر می‌کنیم ورود صندوق جمعیت به خانواده‌های ایرانی تزلزل خانواده در ده سال آینده است یعنی همان سرنوشتی که جمعیت در ایران پیدا کرده است نیز خانواده پیدا می‌کند بنابراین بحث همدلی و همزبانی باید ابتدا درک شود و سپس عملیاتی شود.

طبیب زاده اظهار داشت: رفتن به کشور فنلاند برای گرفتن تجارب آنها در ارتباط با خانواده از دیگر اقدامات معاونت است که مسئولان فنلاند می‌گویند ما چگونه عمل کردیم که برابری جنسیتی و برابری اشتغال برای زنان و مردان را در کشورمان فراهم کردیم.

وی خاطر نشان کرد: اساس در کشور فنلاند استقلال زنان، برابری جنسیتی و تساوی شغلی برای زنان و مردان است و مسئولان معاونت امور زنان می‌خواهند آموزش ببینند که چگونه بحث برابری جنسیتی و حضور زنان و مردان را در کشور راهبری و هدایت کند و مرجعی درست کنند که وضعیت حضور زنان را رصد کند که اشتغال زنان را مانند اشتغال مردان بالا ببریم آیا ایده آل ما برای زنان ایرانی داشتن اشتغال مانند مردان است؟

این نماینده مجلس گفت: ما در اسلام داریم مرد مسئول تأمین نفقه در خانواده است و هم اکنون بسیاری از پسران جوان ما شغل ندارند و در این شرایط آیا دغدغه ما این است که زنان نیز مانند مردان اشتغال داشته باشند؟

/انتهای متن/

درج نظر