گروه 800 نفره تیراندازان زن در سوریه

جنگ داخلی در سوریه تا کنون بیش از سه سال ادامه یافته است. در میان گروه تفنگداران سوریه، گروهی از تیراندازان ویژه وجود دارد که ماموریت آنان، دفاع از امنیت دمشق و مناطق دیگر در حومه دمشق است. خبرنگار تلویزیون مرکزی چین چندی پیش با این گروه مصاحبه کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از سی آر آی فارسی، این گروه از تیراندازان آموزش دیده و به طور عمده وظایف تیراندازی در جنگ را برعهده دارند. به عنوان تیراندازان، آنان در تمرینات، اسلحه را بر زمین نمی گذارند. گاهی اوقات آنان باید زیر آفتاب به مدت 24 ساعت تمرین کنند، بدون آن که ذره ای آب بنوشند.

آتا 23 ساله سه بار در عملیات تیراندازی شرکت کرده و 5 عضو نیروی مسلح با تیراندازی وی کشته شده اند. وی در مصاحبه هنگام اشاره به تجربه خود، خجالت می کشید.

قوانین خدمات نظامی در سوریه تنها برای مردان محدود است. این سربازان زن به طور داوطلبانه وارد ارتش شده اند. خانه آنان بر اثر جنگ تخریب شده و آن ها تصمیم گرفته اند برای دفاع از کشور وارد ارتش شوند.

این گروه از تفنگداران زن اکنون بخشی مهم از نیروهای مسلح سوریه به شمار می روند.

/انتهای متن/

درج نظر