درد زایمان چقدر است؟

درد زایمان را از سخت ترین و شدیدترین دردها دانسته اند؛ دردی که ناچار برای به دنیا آمدن هر انسان، زنی تحمل می کند.

27

سرویس خبر به دخت/

یک انسان در حالت طبیعی می تواند تا 45 واحد درد را تحمل کند.
45 واحد  آستانه تحمل درد نامیده می شود و پس از آن سیستم عصبی بدن به صورت اتوماتیک برای حذف این فشار بر مغز روشی را متناسب با شرایط اتخاذ می کند که یکی از این روش ها می تواند بیهوشی و غش باشد.
جالب این که یک زن هنگام زایمان دردی معادل 57 واحد را احساس و تحمل می کند. در واقع این میزان درد، معادل شکسته شدن همزمان 20 استخوان است./انتهای متن/

نمایش نظرات (27)