زنان کشاورز پیشرو آبیاری‌های مدرن شوند

«فاطمه قیومی» مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت نیرو است. او را از این جهت برای این مصاحبه انتخاب کردیم تا بپرسیم متولی مدیریت آب در کشورمان، برای مقابله و مواجهه با بحران آب در کشور چه برنامه‌ای دارد؟

0

 از آن مهم‌تر زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران چه سهمی در این کار می‌توانند ایفا کنند؟ علاوه بر این ما حدود ۲۰ میلیون زن خانه‌دار در کشور داریم که آنها پتانسیل قابل‌توجهی برای اثرگذاری در این عرصه هستند.

فاطمه قیومی که در رشته مدیریت تحصیل کرده است از زنان به‌عنوان مدیران اقتصادی خانواده یاد کرده، می‌گوید: «زنان خانه‌دار در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارند. زیرا بیشترین تاثیر را آنها در خانواده دارند.» همچنین وی برای جلوگیری از اسراف آب در کشاورزی، آبیاری و کشت نوین را پیشنهاد می‌کند که زنان می‌توانند پیشرو عملیاتی شدن آن شوند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی ما را با این مقام مسوول می‌خوانید:

براساس آماری که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرده است در کشور حدود ۲۰ میلیون زن خانه‌دار داریم. این عده هم اداره خانه را برعهده دارند و هم به‌عنوان پتانسیلی که در کار و فعالیت کشور نقش ندارند شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر دولت و کشور باید از چنین جمعیتی برای فعالیت‌های داوطلبانه بهره جوید که در حال حاضر موضوع بحران آب نمونه بسیار مهمی در این زمینه محسوب می‌شود. شما در وزارت نیرو در این زمینه چه کار می‌کنید؟
زنان در خانواده و جامعه تاثیرگذارند. زنان خانه‌دار در اولویت برنامه‌ها قرار دارند. زیرا در گروه خانواده بیشترین تاثیر را بر همسر و فرزندان خود می‌گذارند. ما برنامه آموزشی خاصی را در وزارت نیرو دنبال می‌کنیم که پیرو آن اطلاعات و آگاهی را به زنان ارائه می‌دهیم و از این طریق حفاظت منابع طبیعی را از آنان می‌خواهیم.

آنچه گفتید در عمل چگونه محقق می‌شود. یعنی وزارت نیرو چگونه زنان را برای مدیریت بحران آب به‌عنوان یکی از بحران‌های پیش روی منابع طبیعی بسیج می‌کند؟
یکی از محورهای کاری ما بحث زنان جامعه است، به‌عنوان مخاطبانی که باید با اهداف وزارت نیرو و صنعت آب و برق همسو شوند. با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند انتظار می‌رود آن طور که شایسته است، همراهی لازم را داشته باشند. از طرفی زنان افرادی هستند که با توجه به روحیات و طبیعتی که خداوند در وجودشان قرار داده ‌است مربیان توانمندی هستند.

البته ما بحث زنان و خانواده را مطرح می‌کنیم اما مشکل اینجاست که عمده مصرف آب و هدررفت آن در بخش کشاورزی است. شما برای زنان کشاورز هم برنامه‌ای دارید؟
با توجه به اینکه کشور ما اسلامی است، زنان جامعه نسبت به مساله نادرست بودن اسراف، آگاه هستند. کاملا به مباحث دینی اعتقاد و اشراف دارند. بنابراین نگاه ما به این موضوع، از منظر دین اسلام است که باید در بحث مربوط به منابع طبیعی به ویژه آب، اسراف وجود نداشته باشد. بنابراین با چنین دیدگاهی تقاضای خود را از آحاد جامعه به ویژه در مورد زنان، مطرح کرده‌ایم. در بحث منابع طبیعی نیاز زیستی جامعه ما شامل آب و محیط زیست سالم است. بنابراین مشخصا ما براین دو موضوع تاکید داریم.

درست است که مسائل کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی مرتبط است اما آیا وزارت نیرو و شما که مشاور وزیر در بخش زنان هستید برای آموزش و توجه دادن زنان کشاورز هم برنامه‌ای در دست اقدام دارید؟
نکته‌ای که درباره موضوع اسراف نکردن به آن اشاره شد، در مباحث وزارت نیرو و صنعت آب و برق نیز گنجانده شده‌است. انتظار ما در مصرف آب شرب خانگی و همچنین مصرف آب در کشاورزی نیز همین طور است. باید اضافه کنم که به نظر می‌آید نکته اساسی در عدم اسراف، بیشتر مربوط به آب کشاورزی است و ما در گام اول خواهان آبیاری به شیوه نوین هستیم. زنان کشاورز تاثیر بسزایی در جامعه کاری خود و خانواده خود به‌عنوان کشاورز دارند. بنابراین انتظار می‌رود با توجه به اطلاعاتی که در اختیار آنان می‌گذاریم، بحث آبیاری و کشت نوین به عدم اسراف در کشاورزی کمک شایانی داشته باشد. نکته قابل توجه در مورد منابع آب، بحث آب شرب است. بحث منابع زیرزمینی و چاه‌ها که از آن استفاده غیرمجاز می‌شود. پس با توجه به سفره‌های زیرزمینی محدود، باید مصرف درست را سرلوحه زندگی قرار دهیم. زیرا به‌عنوان ارث، برای نسل آینده باقی می‌ماند. اگر بخواهیم مصرف آب را به‌طور بی‌رویه ادامه دهیم در آینده اوضاع مناسبی متصور نیست.

پس می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که عموما شما در وزارت نیرو برای زنان و حفاظت از منابع طبیعی بر محور آموزش تمرکز دارید؟
بحث آموزش، در مصرف انرژی و منابع و همین‌طور مصرف آن مطرح است. ما در سال‌هایی قرار داریم که شعارهای آن «اقتصاد مقاومتی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و نظایر آن بوده است. پس زنان و همه افراد جامعه باید به این موضوع توجه داشته باشند. در دیدگاه ما زنان به‌عنوان مدیران اقتصادی خانواده‌ها نام گرفته‌اند. درخواست ما در زمینه منابع، با توجه به هفته منابع طبیعی این است که نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند تا کمکی به جامعه و نسل آینده باشند.

منبع:دنیای اقتصاد/انتهای متن/

درج نظر