واکسن های بعد از هیجده سالگی

همانطور که می دانید واکسن ها برای ایمنی بدن تزریق می شوند. چون مرتب در این مورد اطلاع رسانی نمی شود بیشتر افراد فراموش می کنند. برای یادآوری ، در اینجا به واکسن های که بهتر است با صلاحدید پزشک صورت بگیرد، برای آگاهی شما آورده ایم.

2

سرویس سلامت به دخت/

            – واکسن توام (دیفتری  و کزاز) هر ده سال یک بار تزریق شود و تا آخر عمر ادامه یابد.

            – واکسن آبله مرغان و زونا این واکسن ،در بعضی کشورها وجود دارد. برای همه توصیه نمی شود. آبله مرغان در بچه ها و زونا برای افراد بالای شصت سال و به توصیه پزشک تزریق می شود.

            – واکسن آنفلوانزا، برای همه افراد بالای شصت سال توصیه می شود. این واکسن بیشترهر پاییز و با آغاز سرما تزریق می شود. دو تا سه هفته بعد از تزریق ایمنی به وجود می آید. هم چنین کودکانی که مستعد بیماری های ریوی هستند و کسانی که به بیماری قلبی عروقی، بیماری مزمن کلیه و یا نقص ایمنی مبتلا هستند با صلاحدید پزشک معالج می توانند واکسن بزنند.

            – واکسن هپاتیت ب برای همه توصیه می شود و در سه نوبت تزریق می شود.

            – واکسن پنوموکک برای افراد دچار نقص ایمنی توصیه می شود.

            – واکسن ویروس پاپیلوما که در ایجاد سرطان دهانه رحم دخالت دارد، قبل از شروع روابط جنسی و در سه نوبت تزریق می شود. در کشور ما از طریق هلال احمر قابل تهیه است از آنجا که واکسن گرانی است ،هنوز به طورهمگانی و برای عموم ،تزریق نمی شود.

دکتر شریفه جعفری/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)