روز جهانی زن، سکویی برای پرتاب دیدگاه های روشن اسلام است در موضوع زنان

روز جهانی زن برای ما چه اهمیتی دارد و چرا باید آن را مورد توجه قرار دهیم؟ این سوال اساسی ما بود در گفت و گو با شهلا حبیبی.

3

فرزانه حکمت/

شهلا حبیبی اولین مشاور امور زنان ریاست جمهوری بعد از انقلاب اسلامی و دبیرکل فعلی شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان.

به نظر شما با توجه به این که ما در کشورمان یک روز ملی زن داریم که میلاد حضرت زهرا(س) است، ضرورتی دارد که ما روزی را که به عنوان روز جهانی زن هم مورد توجه قرار دهیم؟ 

– به نظر من اصلا توجه به روز جهانی زن مغایرتی با بزرگداشت روز ملی زن که میلاد بزرگ ترین بانوی دو عالم است، ندارد. علنش هم روشن است . علتش ضرورت ارائه الگوی صحیح و جامع برای زنان عالم در حیات انسانی است؛ الگویی که درخشش آن در تقابل با “طرح های کهنه و نو ضدزن”، چشم ها را به خود جلب کند. تبیین حق کرامت الهی زن به عنوان والاترین حقوق اوکه در جهان به اصطلاح مدرن، هرگز شناخته نشده، نیاز به الگویی برای حفظ موازین اخلاقی، عاطفی و آرمان گرایی دارد. در واقع زن امروز دنیا نیازمند الگویی از یک انسان کامل است که به زنان نشان دهد اگر با فهم درست، هوشیاری در درک موقعیت ها و انتخاب بهترین کارها ولو با فداکاری و ایستادگی برای انجام تکلیف بزرگی که خداوند بر دوش انسانها گذاشته ، عمل کنند، فقط با این نوع عمل است که می توانند در مقابل همه هجوم هایی که دارد به شخصیت و انسانیت زنها و بلکه انسانها صورت می گیرد، مقاومت کنند.

– فکر می کنید که با شرایط خاصی که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه هست، پرداختن به روز جهانی زن مشخصا می تواند ثمره و فایده ای برای زنان داشته باشد؟

– البته چنین شرایطی کار ما را در این زمینه مهم تر هم می کند. امسال درشرایطی در آستانه ی روز جهانی زن هستیم که جهان کما فی السابق در لهیب آتشی می سوزد که سلطه جویان ضدبشر برافروخته اند و بیشترین آسیب آن هم متوجه منطقه خاورمیانه است و بشریت مسخ شده تنها تماشاگر این فاجعه ی هولناک انسانی است؛ فاجعه ای که زنان و کودکان اولین و مهم ترین قربانیان آن هستند.

– با توجه به این که امسال روز جهانی زن با ایام شهادت بانو همزمان شده، فکر می کنید چه بهره خاصی از این تقارن می توان گرفت؟
– به نظر من پیام این تقارن این است که کرامت واقعی زن و حقوق انسانی او جز در سایه ی معنویتی که ادیان الهی به بشر ارزانی می کنند، حاصل نمی شود.
ما ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز این بانوی نمونه باید اذعان کنیم حضرت زهرا (س) والاترین و کامل ترین نمونه زن تاریخ بشریت در راس قله ی ارزشهای انسانیست. ایشان جامع امتیازات یک انسان کامل ، دارای همه ی فضایل و سرمشقی در برابر تمام بدآموزی هاست و از همه مهمتر این تاسی به حضرت زهرا(س) ، تقدیر و تایید کامل پیامبر اعظم (ص) است. بوسیدن دست فاطمه (س) نمایانگر نگرش اسلام به زن است . فاطمه (س) به خاطر عظمت و شگفتی های فراوانی که در اوست شبیه اسطوره های تاریخ است و همانطور که سنت لایتغیر الهی نگذاشت ایشان پشت حجاب اوهام مخفی بماند ما هم باید به سهم خود بنا به امکان و وسعی که داریم با انجام پژوهش های لازم و ارائه ی الگوی عملی و معاصرسازی این الگو در حد امکان این شخصیت عظیم را از حصار کتمان و اخفا عبور دهیم :”انا اعطیناک الکوثر”
تاویل کوثر خیرکثیری است که دائم افزایش پیدا می کند. پس هر کسی که آن پیام و آن معنویت را به نحوی پیش ببرد و اشاعه بدهد جزو همان کوثر است . یعنی جزو قطرات همین کوثری است که بر مردم نازل می شود که تا امروز ادامه داشته و باز هم باید ادامه یابد .

فکر می کنید که موضوع زن در تمدن غرب را هم بتوانیم در چنین مناسبتی به چالش بکشیم؟
– بله دقیقا باید این کار را کرد. ببینید در مصاف بین تمدن اسلامی و تمدن غرب یکی از موضوعاتی که هم در فضای عمومی و هم در نگاه نخبگان مورد توجه و چالش است نوع نگاه دو تمدن به جایگاه و مسائل زنان است با توجه به اهمیت و ریشه یابی مسائل زنان . جایگاه زن در فرهنگ غرب و جایگاه و منزلت زن در اندیشه ی اسلامی را می توان در همین مناسبت مقایسه کرد تا تفاوت نگاه غرب و نگاه اسلام در موضوع زن بازشناسی و ارائه شود . خسارات بی توجهی به نقش زن و خانواده جزو راهبردی ترین مسائل فکری جامعه است. پس با استفاده از چنین مناسبت هایی که در واقع امکانی برای تبلیغات جهانی را فراهم می کند، باید چشم مردم جهان مخصوصا زنان را به جایگاه شایسته زن و صدمه ای که غرب به این جایگاه وارد کرده، باز کرد.

fatmeiye

– بنظرتان حرکت های عملی مخصوصا در درون جامعه خود ما هم در جهت ارتقای عملی جایگاه زنان و رفع مشکلات آنها ضروریست؟
– البته سرمایه گذاری پژوهشی درنظام اسلامی پیرامون حوزه زن و خانواده بیش از گذشته باید صورت بگیرد و تبلیغ و فعالیت بیشتر برای رفع محرومیت از زنان برای جامعه خودمان هم یک ضرورت قطعی است. درواقع ما باید از درون جامعه خودمان، در نظر و درعمل به تصحیح و تسریع حرکت جهان به سوی بازشناسی و بازیابی جایگاه شایسته زنان کمک کنیم.در این مسیر قطعا به بازنگری جدی در ارزش های شخصیت زن باید پرداخت. دنیای امروز شدیدا به تجدید نظر در مبانی شناخت از زنان و جبران عقب ماندگی های آنان نیاز دارد. باید این مبانی به درستی بیان شود. واقعیت های دنیای امروز بیانگر این است که اسارت فرهنگی زنان مانع اساسی رشد آنان است و از این رهگذر غرب برهم زننده ی حیای فطری میان زن و مرد است .

چطور باید جایگاه حجاب و عفت ورزی را برای زنان جهان روشن کرد در حالی که غرب درست روی همین نقطه یعنی عریانی و عاری شدن از حیا برای زنان به عنوان ارزش، بیشترین تکیه را دارد؟
– باید ما نشان دهیم که حفظ عفت برای زنان بیش از یک مسئله شخصی است. دگرگون کردن فرهنگ عفاف نقشه ی بزرگ کشورهای صنعتی جهان در مخدوش جلوه دادن حجاب و کارکرد آن به عنوان عامل حفظ عفاف و متانت زن در عین حضور اجتماعی و فعالیت های همه جانبه اوست. متاسفانه لزوم جوابگویی غرب به اهل اندیشه به خاطر حرکت به سمت برهنگی زنان که پیشگامان اصلی حرکت معنوی و تکامل انسانها و جوامع هستند نادیده گرفته شده است .

مهم ترین مشکل زنان امروز جهان که ما باید آن را در تبیین ها و ارائه راهکارها در نظر آوریم به نظرتان کدام مشکل است؟
– مشکل اصلی زن در دنیای امروز ناکامی زن در رفع نیاز مادری و همسری و عدم احساس آرامش و امنیت است. خانواده نقطه ی ضعف تمدن غرب و تحول منجر به سست شدن بنیان خانواده، نشانه ی پس رفت این تمدن است. بنابراین غرب تشنه ی خانواده است و به فرموده مقام معظم رهبری “پیام متضمن مسئله ی خانواده امروز برای غرب یک پیامی است مثل آب خنک و گوارا چون کمبود آن را حس می کند”و رکن اصلی، لزوم توجه به حفظ حرمت و کرامت زن است که به فراموشی سپرده شده و با سرگرم کردن او به جلوه گری، عامل انحطاط او در دنیای امروز شده و زمینه عدم توجه به نقش زنان در تحول های بزرگ اجتماعی و سیاسی را هم فراهم ساخته است .

در مسیر دفاع از حقوق زنان و تبیین جایگاه انسانی شان، شما آفتی را هم سراغ دارید که با توجه به آن باید حرکت مان را تنظیم کنیم؟
– بله بحث های انحرافی و منفعلانه و دفاع غلط از حقوق زنان با الگو قرار دادن زن غربی آفتی است که به آن باید در مسیر دفاع از حقوق زنان و تبیین جایگاه شایسته آنان توجه داشته باشیم. مرد واره کردن و وسیله ی التذاذ جنسی قرار دادن زن هم که دو بخش برجسته ی گفتمان غرب در مورد زنان است، می تواند آفت های این حرکت باشد.اگر همان نظر حقیقی و اصل نظر اسلام محمدی(ص) در باب زنان به صورت متین، عمیق و قابل عرضه بدون شتاب زدگی پیرامون حقوق زنان و خانواده، استخراج بشود ما قادر خواهیم شد که در موضوع زن گفتمان سازی کنیم طوری که زن را به اصل هویت خودش بازگردانیم. در این میان نقش صهیونیسم هم باید در اشاعه ی فساد و فحشا که متاسفانه پابه پای خونریزی ها و ددمنشی های آنان پیش رفته، باید تبیین شود.

حرف آخرتان برای پیام به زنان جهان در روز جهانی زن؟
– به فرموده مقام معظم رهبری “امروز جامعه ی زن در جهان در خلاء به سر می برد و دست او را گمراهان تاریخ گرفته اند و حرف های تمجیدآمیزی هم برای فریب زنان می زنند. ما پیرامون فضایل معنوی و خصلت های انسانی حضرت فاطمه (س) صحبت کرده ایم اما به این نکته که الگوی مجسمی از زن امروز را نشان دهیم و به ابعاد سازنده ی شخصیت انسانی که بتواند دنیا را اداره کند کمتر توجه داشته ایم .”
روز جهانی زن یکی از سکوهای پرتاب آماده و جایگاهی جاافتاده در جهان برای زنان است که در آن باید به دنبال این بود که با ارائه بسته ی فرهنگی کامل، نگاه درست و مبتنی بر منطق را به بتدریج به زنان جهان که نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می دهند ارائه داد .

/انتهای متن/

نمایش نظرات (3)