خاطره شهید مطهری از امام خمینی

من فهمیدم که امام جدای از خیلی از علما برای خانم ها و جایگاه شان حساب بازکرده است.

0

درجلسه ای که هفته پیش در مرکز تحقیقات زنان و خانواده واحد تهران برپا شد، آقای حداد عادل از قول آقای مطهری خاطره ای را نقل کرد در مورد امام خمینی که در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب نقلش خالی ازلطف نیست.
در سال 57 که امام در نوفل لوشاتو بودندٰ آقای مطهری برای دیدار ایشان عازم پازیس شد. در بازگشت وقتی از  آقای مطهری  پرسیدیم که درآنجا چه خبر بود و چه دیدند، به ما گفت:
من در نوفل لوشاتو شاهد چیزهایی بودم که به من ثابت کرد که امام برای این کشور و انقلاب برنامه های دقیقی دارد. از جمله این که دیدم امام با خانم هایی که با حجاب شرعی و نه چاذر درحضورشان هستند، جلسه می گذارد و این خانم ها به راحتی در کنار امام می نشینند و با ایشان حرف می زنند و سوال و جواب می کنند. این در حالی است که ما در عرف حوزه های علمیه و آقایان مراجع حتی عادت و رسم ملاقات با خانم ها را نداشتیم چه برسد به این که خانم ها بدون چادر و فقط با حجاب مانتو و روسری باشند. من فهمیدم که امام جدای از خیلی از علما برای خانم ها و جایگاه شان حساب بازکرده است.

درج نظر