بافت یک گل زیبا

رای امروز بافت یک گل زیبا را در نظر گرفتیم. با کمی حوصله و سلیقه ای که در همه به دختی ها سراغ داریم از این گل زیبا و اتصال این گل می توانید انواع بافت حتی شنل و… را به راحتی تهیه کنید.

0

فاطمه امامی/

همراهان هنرمندِ هنر و زندگی به دخت؛ قبلاً نکات ابتدایی قلاب بافی را باهم یادگرفتیم. ضمن عرض پوزش از وقفه ایجاد شده این نوید را می دهیم که از این به بعد به مرور کارهای بسیار زیبا و ساده ای را باهم خواهیم بافت. برای امروز بافت یک گل زیبا را در نظر گرفتیم. با کمی حوصله و سلیقه ای که در همه به دختی ها سراغ داریم از این گل زیبا و اتصال این گل می توانید انواع بافت حتی شنل و… را به راحتی تهیه کنید.
رج اول: 6 زنجیره بافته وآن¬را با یک بافت نامرئی حلقه می کنیم.
رج دوم:2 زنجیره بافته و11پایه کوتاه داخل حلقه می¬بافیم، پایه آخر را با کوک شل به زنجیره اول رج وصل میکنیم.

flower-1

رج سوم :3 زنجیره می بافیم و روی هر پایه رج قبل، 1 پایه کوتاه و 1 زنجیره می بافیم. زنجیره ی آخر را با یک کوک شل به ابتدای رج وصل می کنیم.

flower-2

رج چهارم : با یک کوک شل به وسط اولین سوراخ رج قبل می رویم 12 زنجیره می زنیم. با کوک شل بین سوراخ بعدی وصل می کنیم به این ترتیب  اطراف حلقه را با12 زنجیره وکوک شل پر می کنیم.

flower-3

رج پنجم: داخل هر حلقه رج قبل،2پایه کوتاه ،6 پایه بلند،3 زنجیره، 6 پایه بلند،2 پایه کوتاه می بافیم و تا آخر رج این کار را ادامه می دهیم. پایه کوتاه آخر را با کوک شل به  پایه کوتاه  اول رج وصل می کنیم.

flower-4

گل ما آماده است البته می توان این گل را با گلبرگ های کمتری هم بافت و به عنوان موتیف استفاده کرد. برای این کار باید در رج دوم تعداد پایه کوتاه کمتری بافت مثلا  برای گل 5 گلبرگی،4پایه کوتاه در حلقه می بافیم.
با وصل کردن تعداد دلخواه از این گل بسیار ساده و زیبا می توان انواع کارهای زیبا را از جمله انواع شال، شنل، رومیزی، کیف، تل و … تهیه کرد. منتظر تصاویری از هنرنمایی و ایده های ناب شما هستیم….

flower-5

امیدوارم این گل ساده را بافته ودر کارهای مختلف از آن استفاده کنید.

/انتهای متن/

درج نظر