ورق بزن خودت را…

گاهی خودت را ورق بزن…
تا فرصت باقیست، خویشتن را محاسبه کن…

0

گاهی خودت را ورق بزن
تا فرصت باقیست، خویشتن را محاسبه کن…
و صفحات کتابت را پاکیزه کن
شاید فردایی نزدیک، نوبت چاپ کتاب تو برسد.
من، خودم را مثل یک کتاب ورق می زنم.
مثل یک کتاب که فرصت ویرایشش به پایان نرسیده باشد.
آخرِ بعضی فکرهایم نقطه می گذارم که بدانم تمام شده اند.
بین بعضی حرف هایم کاما (،) که بدانم باید با کمی سکوت ادایِشان کنم.

و بعدِ بعضی رفتارهایم علامت تعجب و آخرِ برخی عادت هایم علامت سؤال.

خودم را هرچند شب یک بار ورق می زنم تا فرصت ویرایش هست، حتی بعضی از عقایدم را حذف می کنم اما بعضی را پررنگ…

یک روز فرصت ویرایش به پایان می رسد و این کتاب چاپ می شود و به دست من می دهندش…
وکسی می گوید:
اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
بخوان کتابت را امروز که تو برای حسابرسی ازخودت کافی هستی…
سوره إسرا : 14
ورق بزن خودت را .

/انتهای متن/

درج نظر